Under 1900-talet tiofaldigades den svenska levnadsstandarden. Denna utveckling hade inte varit möjlig om inte handeln hela tiden hade utvecklat nya och mer effektiva sätt att distribuera varor.

Omkring år 1900 startades varuhus i de största städerna och på 1930-talet började varuhuskedjor (EPA och Tempo) etableras runt om i landet. Varuhusens guldålder inträffade på 60-talet.

Under mellankrigstiden inleddes den blockbildning inom dagligvaruhandeln som har dominerat ända in i vår tid (Axfood, Coop och ICA). 1947 startades den första snabbköpsbutiken. 1962 öppnade den första stormarknaden och efter att fria affärstider införts 1972 började ett stort antal servicebutiker etableras.

På 40-talet grundades två företag som blev stora internationella framgångar: IKEA och Hennes & Mauritz. Rader av fackhandelsföretag startades under 1900-talet och på 1960-talet inleddes på allvar etablerandet av fackhandelskedjor (t.ex. Duka och Järnia).

Utrikeshandeln har växt mycket snabbt under 1900-talet, framförallt efter andra världskriget då frihandelssträvandena var starka i industrivärlden. Sverige har varit starkt frihandelsorienterat även om det dröjde till 1995 innan vi gick med i EU. Verkstads- och skogsprodukter har varit viktiga exportvaror.

Författare: Anders Johnson

Välsorterad diversehandel i Visby, ca 1900.

Välsorterad diversehandel i Visby, ca 1900.

Försäljare av bl a Svea choklad och kakao.

Motiv ID: ICA001169
Arkiv: ICA Essve AB
Tid: 1905-1920
Plats: Visby

Centrumanläggning, 1968-75 ca, ICA och Konsum mittemot varandra.

Centrumanläggning, 1968-75 ca, ICA och Konsum mittemot varandra.

Under det stora bostadsbyggandets epok tillkom många nya centrumanläggningar. Vanligtvis fick Konsum en av butikslokalerna och ICA eller 3:e blocket den andra.

Motiv ID: ICA003013
Arkiv: ICA Förlaget AB
Tid: 1968-1975
Plats:

Exteriör av garage- och serviceanläggningen samt bensinstationen.

Exteriör av garage- och serviceanläggningen samt bensinstationen.

Hans Ostermans bilhandel, Stockholm 1936.

Motiv ID: FSF003012
Arkiv: Hans Osterman AB
Tid: 1935-1937
Plats: Stockholm, Vanadisvägen