Under vikingatiden (år 800-1050) kom de skandinaviska folken för första gången att påverka europeisk politik och ekonomi. Vikingatågen hade karaktären av krigståg, kolonisation eller handelsresor, beroende på vart de kom. Vikingarna var skickliga skeppsbyggare och sjöfarare. Deras framgångar som handelsmän berodde också på den politiska instabiliteten i södra Europa som ledde till sammanbrott för handeln i Medelhavet. Handelsvägarna försköts norrut och Östersjön blev en viktig länk mellan österland och västerland.

Vikingarna hade kontakter med de stora handelsområdena i östra respektive västra Medelhavsområdet, det bysantinska riket och det islamiska väldet. De grundade handelsstationer som sedan växte ut till städer som Kiev och Novgorod.

Handelsplatser uppstod på olika håll i Skandinavien, där lokalt, regionalt eller internationellt varuutbyte ägde rum. På dessa platser kunde stormän erbjuda handelsmännen en viss säkerhet, samtidigt som de tog ut avgifter av handelsmännen. En viktig handelsplats var Birka, som låg väl skyddad i den vik av Östersjön som senare genom landhöjningen skulle förvandlas till sjön Mälaren.

Författare: Anders Johnson

Daner landstiger i England 866. Illustration ur

Daner landstiger i England 866. Illustration ur ”Miscellany on the life of St. Edmund” från 1130-talet.

Bild från www.wikipedia.org

Motiv ID: CFN010024
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 2011
Plats: