Handelns geografi

Lappland

Sedan medeltiden har det funnits ett organiserat handelsutbyte mellan Lappland och Svealand. Den bedrevs av en grupp handelsmän som kallades birkarlar. De var bosatta längs kusten i nordligaste [...]

Tornedalen

Tornedalen är en särpräglad region förenad av den mäktiga Torne älv. I Hedenäset, fem mil upp längs älven, fanns en marknadsplats från 1300- talet fram till 1620 då [...]

Jämtland

Vid Storsjön gick redan under forntiden en handelsled mellan Östersjön och norska kusten. Jämtarna blev ett vägfarande folk, som gjorde handelsresor till Mälardalen och Norge. Dessa handelsmän kom [...]

Gävle

Gävle är Norrlands äldsta stad, grundad på 1400-talet. Staden var en viktig handels- och hamnstad för Bergslagen. Under 1800-talet verkade många framgångsrika köpmän här. En av dem var [...]

Birka

Birka grundlades på 700-talet och hade som mest mellan 500 och 1 000 invånare. Här bedrevs en betydande tillverkning av smycken och bruksföremål av järn, brons, ädla metaller, [...]

Skänninge

Under medeltiden var Skänninge i Östergötland en viktig handelsstad. Den låg mitt i ett bördigt jordbrukslandskap och här möttes flera vägar. Redan under 1100-talet hölls Olsmässemarknad här den [...]

Stockholm

Stockholm omnämns första gången 1252. Redan ett par decennier senare är detta Sveriges största stad – en position som staden bibehållit sedan dess. (Det skulle dock dröja till [...]

Göteborg

Ingen stad har präglats mer av internationell handel än Göteborg. Staden grundades 1621 för att locka holländare, som då var de ledande handelsmännen i Nordeuropa. Holländarna satte en [...]

Till toppen