Ekonomer och politiker

Frédéric Bastiat

Frédéric Bastiat

Frédéric Bastiat var fransk nationalekonom, politiker och skriftställare. Han blev bara 49 år gammal och insatserna för frihandeln gjorde han under en ... Läs mer

John Bright och Richard Cobden

John Bright och Richard Cobden

En av de viktigaste händelserna för den internationella handeln under 1800-talet var då Storbritannien på 1840-talet slog in på en frihandelslinje. Läs mer

Anders Chydenius

Anders Chydenius

Det första stora steget för friare handel i Sverige togs då riksdagen 1765 beslöt att avskaffa det bottniska handelstvånget. Läs mer