En av de viktigaste händelserna för den internationella handeln under 1800-talet var då Storbritannien på 1840-talet slog in på en frihandelslinje. Drivande bakom denna politik var de så kallade manchesterliberalerna, en grupp ekonomer och företagare med anknytning till handelskammaren i Manchester.

Ledande företrädare för denna inriktning var John Bright och Richard Cobden. De kämpade också för näringsfrihet, religionsfrihet, militär nedrustning, antikolonialism och förbättrad undervisning.

1815 hade Storbritannien infört spannmålstullar för att skydda det inhemska jordbruket. Detta drabbade landets fattigaste befolkning hårt eftersom tullarna gjorde maten dyrare. Även den brittiska industrin drabbades eftersom andra länder hindrades att exportera spannmål till Storbritannien och sedan köpa brittiska varor för sina exportinkomster.

Bright och Cobden drev under flera år en intensiv kampanj mot tullarna. Det som till sist bröt ner motståndet var den svältkatastrof som drabbade Irland 1845. Året efter avskaffades spannmålstullarna. 1860 lyckades Cobden få till stånd en frihandelstraktat med Frankrike. Flera europeiska länder anslöt sig till detta frihandelssystem, däribland Sverige 1865.

Författare: Anders Johnson

John Bright

John Bright

Bild från www.wikipedia.org

Motiv ID: CFN010009
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 1800-1900
Plats: