De första avgörande insatserna för den utveckling som senare ledde fram till EU:s bildande gjorde fransmannen Jean Monnet. Han utarbetade en plan för integrering av kol- och stålindustrierna i Frankrike, Tyskland och andra intresserade stater. Därigenom skulle den ekonomiska utvecklingen underlättas och framtida krig försvåras.

Monnets plan presenterades 1950 av den franske utrikesministern Robert Schuman, varför den fick namnet Schumanplanen. Robert Schuman levde större delen av sitt liv i staden Metz i Lorraine. Mellan 1871 och 1919 tillhörde regionen Tyskland, så Schuman bedrev sin juristutbildning på tyska universitet. 1919-62 satt han i franska parlamentet och han var minister i flera regeringar.

Även regeringscheferna i Västtyskland, Konrad Adenauer, och Italien, Alcide De Gasperi, bidrog starkt till förverkligandet av Monnets tankar. Adenauer var katolik från Köln och hade alltid strävat efter goda relationer till Frankrike.

De Gasperi växte upp i Sydtyrolen som tillhörde Österrike till 1921. Han var chef för en tidning som försvarade italiensk kultur och ekonomiska intressen inom sin region. De Gasperi satt i det österrikiska parlamentet 1911-21 och därefter i det italienska.

Författare: Anders Johnson

Jean Monnet

Jean Monnet

Bild från www.britannica.com

Motiv ID: CFN010013
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 1900-1950
Plats: