Handelns organisationer

Näringslivets organisationer

Näringslivets organisationer

Det har länge funnits ett mycket stort antal organisationer för handlare och handelsföretag – nationella, regionala, lokala; för en eller flera branscher. Läs mer

Från skråväsen till Svensk Handel

Från skråväsen till Svensk Handel

Handelns intresseorganisationer har en lång historia. Redan i det gamla Rom förekom hantverkskorporationer. Läs mer

Akademiker inom handeln

Akademiker inom handeln

Nuvarande Sveriges Akademikers Centralorganisation – SACO bildades 1947. Läs mer