Kooperativa förbundet

KF som folkbildare

KF inspirerades vid sitt bildande 1899 av en äldre bildningstanke. Från den engelska kooperationen kopierades modellen att avsätta 2,5 % av det ekonomiska överskottet till bildningsverksamhet. I ett [...]

Till toppen