Kooperativa förbundet

Kära gamla konsum

Det var inte så länge sedan som varje by eller samhälle med självaktning hade minst två livsmedelsaffärer. Alltid en Konsum och nästan alltid dess konsumentpolitiska motpol ICA. Idag [...]

Till toppen