Ekonomer och politiker

Frédéric Bastiat

Frédéric Bastiat var fransk nationalekonom, politiker och skriftställare. Han blev bara 49 år gammal och insatserna för frihandeln gjorde han under en period av sex år fram till sin [...]

Anders Chydenius

Det första stora steget för friare handel i Sverige togs då riksdagen 1765 beslöt att avskaffa det bottniska handelstvånget. Den som mest bidrog till detta var prästen Anders Chydenius [...]

Johan August Gripenstedt

Under perioden 1840-70 förändrades den svenska lagstiftningen i grunden. Folkskolan infördes, kvinnors rättigheter stärktes och den ekonomiska friheten vidgades. Denna liberala revolution lade grunden för den industriella revolution som [...]

Jean Monnet m.fl.

De första avgörande insatserna för den utveckling som senare ledde fram till EU:s bildande gjorde fransmannen Jean Monnet. Han utarbetade en plan för integrering av kol- och stålindustrierna i [...]

David Ricardo

David Ricardo var son till en välbärgad börsmäklare i London. Han började tidigt arbeta i faderns firma men startade sedan egen mäklarverksamhet. 27 år gammal läste han Adam Smith [...]

Adam Smith

Adam Smith är genom sin bok Nationernas välstånd (1776) både den ekonomiska liberalismens och nationalekonomins fader. Han var professor, först i logik sedan i moralfilosofi, vid universitetet i [...]

Till toppen