Förändring inom handeln

De nya yrkena

De nya yrkena

Omvandlingen från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle hade inte varit möjlig utan en utveckling av tjänster. Läs mer

Vad är egentligen nytt inom handeln? – krediter, småsnack och turism

Vad är egentligen nytt inom handeln? – krediter, småsnack och turism

Handelns huvudsakliga uppgift är att skaffa fram rätt vara, i rätt mängd, i rätt tid, till rätt plats och för rätt pris. Läs mer

Kvinnornas intåg i tjänstemannasektorn

Kvinnornas intåg i tjänstemannasektorn

Industrialiseringen förändrade de borgerliga skiktens försörjningsmönster. Genom olika reformer vidgades näringsfriheten, utbildningsvägarna och ... Läs mer