Distribution

Lastbilen – handelns bästa vän

Lastbilen – handelns bästa vän

I år firar bilen sitt 125-årsjubileum: år 1886 lade Carl Benz fram det första patentet på en motordriven vagn. Medan Benz till stor del byggde sin... Läs mer

Olika varor – olika transportbehov

Olika varor – olika transportbehov

Transporter har spelat en avgörande roll för handelns utveckling. Utan ett fungerande transportsystem blir handeln ofta lokal och några stordriftsfördelar ... Läs mer

Konkurrerande försäljningskanaler

Konkurrerande försäljningskanaler

Varor kan säljas på traditionellt sätt via butiker, men också via andra försäljningskanaler. Tre exempel på detta är fabriksförsäljning, distansförsäljning ... Läs mer