Varor kan säljas på traditionellt sätt via butiker, men också via andra försäljningskanaler. Tre exempel på detta är fabriksförsäljning, distansförsäljning (t.ex. e-handel) och direkthandel.

Fabriksförsäljning och factory outlets

Även om handeln i de flesta fall fyller en kostnadsbesparande funktion och också bidrar till att framgångsrikt kommersialisera produkter finns det fall när det kan gå att hoppa över ett eller flera led. Ett exempel är så kallad fabriksförsäljning, vilket innebär att det producerande företaget eller en grossist säljer direkt ifrån sitt lager. Exempel på detta är Tigers försäljning av kostymer i Vingåker, Orrefors glasförsäljning i Glasriket i Småland och Höganäs försäljning av keramikprodukter i Höganäs. Fabriksförsäljning sker ofta i begränsad skala i och med att producenten inte vill konkurrera med de detaljister som säljer produkterna. Ofta kan det också vara sekunda varor eller äldre kollektioner som säljs på detta sätt. Anledning till att företagen vill sälja ut restpartier är att många handelsföretags vinster återfinns i de lager som blir kvar när en säsong är över. Genom att bli av med restlagret kan vinsten realiseras. En form av fabriksförsäljning är så kallade factory outlets, vilka kan beskrivas som externa köpcentrum med ett stort utbud av utgående varumodeller. Dessa har länge varit vanliga i USA och har fått relativ framgång även i Sverige.

E-handel

E-handeln kan vara ett annat sätt att hoppa över ett eller flera led i den traditionella distributionskanalen. Ett tillverkande företag kan i sin roll som både producent och grossist hoppa över detaljistledet och sälja direkt till slutkund över internet. De gamla postorderföretagen har långvariga erfarenheter av distansförsäljning och har lyckats få många av sina katalogkunder att också börja handla över internet. Detta bidrar till att företagens marknader i mycket liten utsträckning begränsas av geografiska hinder, något som bidrar till mycket stora försäljningsvolymer.

Direkthandel

Ett annat exempel på handel, där varan från producent till konsument, inte tar den traditionella vägen, är direkthandel. Direkthandeln har, som mycket annat, sitt ursprung i USA. Avon Cosmetics och Singer (symaskiner) var föregångare och började sina verksamheter redan i slutet av 1800-talet. I Sverige började LUX sälja dammsugare via direkthandel år 1912. För tillverkaren innebär direkthandel ett alternativ till traditionell försäljning i butik vad gäller marknadsföring och distribution av företagens produkter. Kortfattat kan direkthandel beskrivas som försäljning som sker på annan plats än i butik, exempelvis genom personlig försäljning i kundens hem. Idag finns det en mängd direkthandelsföretag världen över som har olika typer av organisationsformer med antingen anställda säljare eller ett nätverk av distributörer.

Författare: Fredrik Bergström

Detta är en uppdaterad version av originalartikeln.

Postorderkatalog för våren och sommaren 1938, Åhlén & Holm. Framsida.

Postorderkatalog för våren och sommaren 1938, Åhlén & Holm. Framsida.

Åhlén & Holms sommarkatalog 1938.

Motiv ID: AHL000066
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1938
Plats:

Katalog, sida med herrkläder.

Katalog, sida med herrkläder.

Även NK:s varor gick att beställa.

Motiv ID: NK001099
Arkiv: Nordiska Kompaniet
Tid: 1928
Plats:

ICA-butik, 1988, uthämtning av Ellospaket.

ICA-butik, 1988, uthämtning av Ellospaket.

Uthämtning av Ellospaket i ICA-butik.

Motiv ID: ICA004215
Arkiv: ICA, Centralt
Tid: 1988
Plats: