År 1886 lade Carl Benz fram det första patentet på en motordriven vagn. Medan Benz till stor del byggde sin uppfinning på cykelteknik utgick samtida konkurrenten Gottleib Daimler från tyngre hästvagnar. Daimlers bilar krävde kraftigare motorer och följaktligen var det också han som tio år senare fick ut den första lastbilen på marknaden – något som med tiden fick stor betydelse för handeln.

Den första lastbilen i Sverige importerades 1899 av Pripp & Lyckholm i Göteborg som använde den för ölleveranser. Liljeholmens stearinfabrik byggde samma år om Sveriges första motordrivna buss till lastvagn, och tre år senare började Scania bygga svenska bussar.

Lastbilen var mycket dyrare än häst och vagn, men hade fördelar: 1, den kunde dra lite mer vikt. 2, den gick något snabbare. 3, den kunde gå längre sträckor utan att vila. Och det viktigaste: 4, den kostade inte något när den stod still, jämfört med hästen som behövde äta och skötas även då. Viktigt för lastbilens popularitet var även att den inte gav ifrån sig gödsel på gatorna och inte minst att den var modern. Marknadsmässigt kunde det betyda mycket för ett företag som riktade sig mot konsument, att visa att man höll sig med den senaste tekniken, kanske en förklaring till att NK som synes av bilden använde lastbilar redan några år in på 1900-talet.

På 1920- och 1930-talen utvecklades lastbilarna i högt tempo, de blev snabbare, starkare och tack vare gummidäcken bekvämare. Särskilt populära blev TT-forderna som visserligen bara kunde bära ett tons last, men var så billiga att de på allvar började ersätta hästar för leverans till butik, men även t.ex. som rullande fiskaffärer. I början var det bara lokala transporter som lastbilarna tog över, medan övrigt gick med tåg och båt.

Efter en tillbakgång p.g.a. bensinbristen under 2:a världskriget slog lastbilen slutligen ut hästarna. På 1950-talet blev långtradare och kyl/frys-bilar vanlig. Sedan 1960-talet är lastbilen det i särklass vanligaste transportmedlet och i dag skulle vi omöjligt kunna tänka oss en handel utan denna uppfinning.

Författare: Edward Blom

Detta är en uppdaterad version av originalartikeln.

Leverans från en av GB:s lastbilar.

Leverans från en av GB:s lastbilar.

”Glassen heter GB!” var en slogan som började användas under senare delen av 1960-talet. Den hamrades effektivt in i svenskarnas medvetanden framför allt genom mycket sedda reklamfilmer med Lena Granhagen.

Motiv ID: UNL001108
Fotograf Sven-Eric Sjöström
Arkiv: GB Glace (Unilever Sveriges arkivdeposition)
Tid: 1900
Plats:

Exteriör, innergård med varulastbilar, Chevrolet-vagnar.

Exteriör, innergård med varulastbilar, Chevrolet-vagnar.

Fordonen levererade från AB Hans Osterman till Slakteriaktiebolaget i Stockholm (SABIS).

Motiv ID: FSF003014
Arkiv: Hans Osterman AB
Tid: 1935-1937
Plats: Stockholm