Transporter har spelat en avgörande roll för handelns utveckling. Utan ett fungerande transportsystem blir handeln ofta lokal och några stordriftsfördelar utvecklas inte – snabbare och bättre fungerande transporter desto större handel. Transportförändringarna har tillsammans med nya paketeringsmetoder under 1800- och 1900-talen påtagligt vidgat marknaden.

Järnvägar och motorfartyg

När järnvägarna och de motordrivna fartygen under 1800-talet ersatte hästforor, kanaltransporter och segelfartyg innebar detta en genomgripande förändring. Transporterna kunde ske betydligt snabbare än tidigare, vilket gjorde det möjligt att handla med ”färskvaror” över betydligt längre avstånd. Frukter och grönsaker som tidigare bara nått konsumenten under vissa säsonger har successivt blivit föremål för handel året runt. Denna utveckling har fortsatt till i dag. Exotiska frukter som man tidigare bara kunnat ta del av under sydliga semestrar har under de senaste decennierna blivit möjliga att köpa i den lokala handeln. Något av banbrytare på detta område var den svenska bananimporten, som tog fart på allvar under mellankrigstiden. Den svenska bananimporten sköttes vid denna tid av den svenska firman Banankompaniet, som nästan uteslutande importerade bananer från Jamaica. Eftersom bananer skördas omogna måste de transporteras i en lagom tempererad miljö, som möjliggör en kontrollerad mognad under resan till Sverige. Denna känsliga transport ombesörjdes från 1923 av Banankompaniets egna ångare som gick i trafik mellan den europeiska införselhamnen i Rotterdam och Stockholm/Göteborg. Genom tempererade transporter på landsväg eller järnväg var det sedan möjligt att distribuera lagom mogna bananer till konsumenterna runt om i landet.

Specialiserade transportsystem

Efter andra världskriget har utvecklingen av transportmedel blivit allt mer specialiserad. Nya fartyg har konstruerats för transport av specifika produkter eller för produkter i behov av särskild lagrings-, lastnings- och lossningsteknik. Under 1950-talet kom bl.a. specialiserade bulkfartyg för transporter av spannmål. Bakom denna utveckling låg ett genombrott för den internationella handeln efter andra världskrigets slut, inte minst för livsmedelsprodukter. Effektiviseringen av långtransporterna motsvarades ofta även av effektivare transporter på det lokala planet. Bulkvaror som t.ex. mjöl började under 1960-talet transporteras i tank från kvarnar till storförbrukare som bagerier. Den globala integrationen av marknaden tog ett stort steg framåt i och med jetplanens genombrott mot slutet av 1950-talet. Till att börja med var det framför allt små produkter med högt värde, t.ex. elektronik, som kunde bära flygtransportkostnaderna. Men allt eftersom fraktflyg blivit vanligare och priserna på dessa transporter sjunkit har även andra varor börjat transporteras med flyg. I kombinationen med t.ex. kylcontainrar har det därigenom blivit möjligt att snabbt transportera känsliga varor som färska skaldjur och fisk till och från den svenska marknaden.

Författare: Mats Larsson

Fartyg, nyligen byggt på Ekensbergs varv, stävar förbi Liljeholmskajen på väg under Liljeholmsbron.

Fartyg, nyligen byggt på Ekensbergs varv, stävar förbi Liljeholmskajen på väg under Liljeholmsbron.

De motordrivna fraktfartygen innebar en revolution.

Motiv ID: FIN001003
Arkiv: Ekensbergs Varv AB
Tid: 1955
Plats: Stockholm

Kalmar, 1952, lastgården vid Eolbolagets lager.

Kalmar, 1952, lastgården vid Eolbolagets lager.

Fortfarande på 1950-talet var transporterna ganska primitiva.

Motiv ID: ICA000024
Arkiv: ICA Eol AB
Tid: 1952
Plats: Kalmar

Stockholm, 1968 ca, SV:s färskvarucentral, lastbil.

Stockholm, 1968 ca, SV:s färskvarucentral, lastbil.

Kyltransporter var ett viktigt genombrott.

Motiv ID: ICA001103
Arkiv: ICA Essve AB
Tid: 1967-1969
Plats: Stockholm, Hallvägen 35-37

SJ-tåg med ICA-vagnar, flygbild 1995 ca.

SJ-tåg med ICA-vagnar, flygbild 1995 ca.

Standardiserade containrar på tåg.

Motiv ID: ICA004258
Fotograf Björn Enström
Arkiv: ICA, Centralt
Tid:
Plats: