Handelns påverkan på stadsmiljön

Externa handelsplatser

Externa handelsplatser

I USA började redan på 1920-talet bebyggelse och infrastruktur anpassas efter devisen att allt skulle nås med bil. I städernas utkanter byggdes motell,... Läs mer

Handelsbyggnader och affärshus

Handelsbyggnader och affärshus

Butikshandelns genombrott på 1800-talet och utbredning kring centrala gator och torg bidrog under decennierna kring 1900 också till uppkomsten av en rad... Läs mer

Handelsplats och stadsmiljö

Handelsplats och stadsmiljö

Fem säregna handelplatser präglar den svenska stadshistorien. Den äldsta är säsongsmarknaden, som lockade en hel bygd till staden under den vecka som den ... Läs mer