Säsongsmarknader ett par veckor om året, böndernas torghandel, beställningar hos hantverkare och råvaror och halvfabrikat från handelsgården (handelshusens lokala avdelningskontor) – detta var utbudet i den förindustriella, agrara köpstaden. Den moderna butikshandeln har dock sin bakgrund i samhällets industrialisering. Fabriksslöjd och nya industrier krävde fasta försäljningsställen för sina produkter. Antalet handelsbodar och butiker ökade därför snabbt i städerna, särskilt sedan skråväsendet började luckras upp på 1840-talet, med full näringsfrihet 1864.

Butikslokaler inreddes i första hand i gathusen längs de mest befolkade gatorna. Den självklara uppackningsdisken blev en betjäningsdisk och obönhörlig demarkationslinje mellan kund respektive expedit och lagerhållna varor.

Överdiskhandeln, som präglade ordningen i de flesta butikerna till 1900-talets mitt, krävde dock sitt komplement: butikens skyltning, först skylten ut mot gatan i form av en sko, kvast eller kringla, senare med ägarens namn på allt mer överdådigt vis. Därefter följde fönster för varorna, först befriade från spröjsar, därefter förstorade, skyddade av markiser på solsidan och senare kompletterade av varuskyltar i emalj eller spegelglas kring entrén. Särskilt de nya hus som byggdes efter de många stadsbränderna, och efterföljande krav på stadsförnyelse, fram mot sekelskiftet 1900, kunde möta skyltbehoven. Varorna exponerades i allt fler fönster upplysta av gasljus och senare elljus.

Slutligen, med funkisarkitekturens genombrott kring 1930, fick fönstren uppta hela den neonkrönta butiksfronten som bevis på butikshandelns verkliga skyltålder. Den estetiska skyltningen triumferade, skylttävlingar hölls varje år i var och varannan stad och dekorationsateljéernas antal bara växte.

Övergången till självbetjäning från 1950-talet, med möjlighet att fritt granska varorna i butikerna, dämpade dock euforin. Idag har många butiker i de bästa affärslägena kanske bara åtta till tio dyra meter skyltfasad.

Förändrat stadsliv

Butiksgatans omvandling till skyltgata var dock ett förlopp på många decennier, i de flesta svenska städer först fullbordat på 1890-talet. Ännu på 1870-talet var det i många städer svårt att med bara en bild av gatumiljön skilja en butiksgata från andra gator. Utvecklingen gick då snabbare i storstäderna, där handeln fångade upp nyheter från världsmetropolerna och Londons mode- och lyxvarubutiker hade fått skyltfönster redan under 1700-talets andra hälft.

Överallt förändrade butikernas fönsterexpositioner stadslivet, inte bara genom att ge såväl fattig som rik en inblick i varuvärldens nymodigheter. Framför allt gav den alla en naturlig förevändning om att hejda sig på gatan, att till och med vända ryggen mot dem man inte ville låtsas se eller enligt konvenansen påbjöds att underdånigt hälsa på. Gatans nya distraktioner underminerade det borgerliga promenadlivets krav på uppmärksamhet och bekräftande hälsningsritualer. För de välbärgade var det mest varuutbudet som lockade. För dem som aldrig promenerat eller tog ordet promenera i sin mun, var det lika mycket en möjlighet att utan att besväras kunna uppehålla sig på gatan. För polisen blev det därigenom allt svårare att upprätthålla lösdriverilagar och husbondestadgor. På butiksgatan var alla välkomna och skyltfönstret ett steg mot gatulivets demokratisering.

Författare: Bosse Bergman

Exteriör av butiken som säljer färger, fernissor, droger och artistmaterial.

Exteriör av butiken som säljer färger, fernissor, droger och artistmaterial.

Typiskt skyltfönster från seklets början.

Motiv ID: BEK001000
Arkiv: Alcro Beckers AB
Tid: 1906-1915
Plats: Stockholm, Norrlandsgatan 14

Exteriör av butiken.

Exteriör av butiken.

Svanströms skyltfönster på Kungsholmen, 1921.

Motiv ID: SLT000046
Arkiv: Frans Svanström & Co
Tid: 1921
Plats: Stockholm, Hantverkaregatan 8

Skyltfönster med reklam för herrhattar.

Skyltfönster med reklam för herrhattar.

Varuhuset MEA förde skyltningskonsten till nya höjder.

Motiv ID: MEA000002
Arkiv: MEA Militär Ekiperings AB
Tid: 1940-1949
Plats: Stockholm, Hamngatan / Norrmalmstorg