Handelns Historia - Berättelser om människor och företag

Handelns historia i årtal

 • 1200
  • Utländska köpmän får börja betala importtullar.

 • 1250
  • Birger Jarl sluter handelsavtal med Lübeck om befrielse från tullar och avgifter.

 • 1261
  • Handelsavtal mellan Sverige och Hamburg om befrielse från tullar och avgifter.

 • 1284
  • Jönköpings stadsprivilegier är det äldsta kända dokumentet som innehåller förbud mot handel på landsbygden.

 • 1350
  • Magnus Erikssons landslag och stadslag stadsfäster principen att handel ska vara en näring förbehållen städerna.

 • 1500
  • 1500-talet – Nationsbyggets tid

   1500-talet – Nationsbyggets tid

   Läs mer
 • 1533
  • Räkenskaper för tullar på utrikeshandel börjar föras sedan Hansans tullfrihet avskaffas.

 • 1534
  • Riksdalern, ett intenationellt gångbart handelsmynt, präglas för första gången i Sverige.

 • 1575
  • Antonius Busenius får första apoteksprivilegiet för apotek på Stortorget i Stockholm.

 • 1591
  • Tysken Hermann Sulke öppnar i Stockholm Sveriges första bokhandel.

 •  
 • 1600
  • 1600-talet – Krigshushållningens tid

   1600-talet – Krigshushållningens tid

   Läs mer
 • 1605
  • Jokkmokks marknad börjar hållas årligen i februari.

  • Tullar börjar tas ut för varor som införs över Sveriges landsgränser (tidigare har tullar bara tagits ut vid sjötransporter).

 • 1617
  • Tulltaxan differentieras så att den blir lägre för svenska än för utländska fartyg.

 • 1619
  • Sveriges första kopparkompani, Svenska Handelskompaniet, grundas.

 • 1621
  • Göteborg grundas för att locka holländska köpmän.

 • 1622
  • Tullar på införsel av varor till städer och andra godkända marknadsplatser införs.

 • 1624
  • Sveriges första järnkompani grundas i Göteborg.

 • 1627
  • Sveriges viktigaste invandrarföretagare, affärsmannen Louis De Geer, kommer till Sverige.

 • 1636
  • Stapelstadssystemet befästs.

  • Generalkonsultförvaltare inrättas som ger tullväsendet en fast struktur.

 • 1638
  • Nya Sverigekompaniet grundas.

 • 1640
  • Beslut om inrättande av lappmarknader i Arvidsjaur, Arjeplog, Silbojock och Nasafjäll.

 • 1649
  • Holländaren Jacob Momma (adlad Reenstierna) startar en grosshandlarörelse i Stockholm som snabbt blir en av landets största.

  • Svenska Afrikakompaniet grundas.

 • 1651
  • Kommerskollegium inrättas.

 • 1654
  • Dukaten, ett internationellt gångbart handelsmynt, präglas för första gången i Sverige.

 • 1661
  • Stockholms Banco ger ut de första sedlarna i Europa.

 • 1668
  • Riksbanken grundas, vilket gör den till världens äldsta existerande centralbank.

 • 1674
  • Claes Rålamb grundar Stockholms Auktionsverk, i dag världens äldsta existerande auktionsverk.

 • 1675
  • Första omnämnandet av Apotekarsocieteten.

 •  
 • 1700
  • 1700-talet – Merkantilismens tid

   1700-talet – Merkantilismens tid

   Läs mer
 • 1701
  • Riksbanken börjar ge ut sedlar.

 • 1716
  • De tyska bröderna Abraham och Carlos Grill grundar en firma som snart blir det ledande handelshuset i Stockholm.

 • 1723
  • Tysken Christian Hebbe inleder en handelsverksamhet i Stockholm som han utvecklar till landets främsta importföretag.

 • 1724
  • Produktplakatet, som förbjuder utländska fartyg att föra andra produkter än landets egna till Sverige, träder i kraft.

 • 1731
  • Ostindiska kompaniet i Göteborg grundas.

 • 1738
  • Levantiska kompaniet grundas i Stockholm för att driva handel över Medelhavet.

 • 1739
  • Städernas borgare förbjuds att driva handel utanför städerna vid sidan av de tillåtna marknaderna.

 • 1741
  • Anders Berch utnämns till Sveriges första professor i ekonomi, handel och lagfarenhet vid Uppsala universitetet.

 • 1751
  • Anna margareta Donner tar över ansvaret för det Donnerska handelshuset i Visby.

 • 1753
  • Irländaren Frans Jennings och skotten Robert Finlay grundar Jennings & Finlay som blir ett av Stockholms största handelshus.

 • 1755
  • Skotten John Hall grundar John Hall & Co som blir ett av Göteborgs viktigaste handelshus.

 • 1757
  • Den konverterade portugisiske juden Adolph Ludvig Levin får burskap som möbelhandlare i Stockholm och blir sedan stadens främste i denna bransch.

 • 1765
  • Bottniska handelstvånget, som förhindrar direktexport från norra Sverige, avskaffas till största delen.

 • 1766
  • Bondeseglationen släpps fri.

 • 1771
  • Carl Christoffer Arfwedson och Anders Tottie grundar Tottie & Arfwedson, som kom att bli ett av landets ledande handelshus.

  • Kulmen nås i den merkantilistiska skyddspolitiken med en tulltaxa som innehåller importförbud för 871 olika varuslag.

 • 1772
  • Generalassistanskontoret, Sveriges första pantbank, öppnar i Stockholm.

 • 1774
  • Frans Suell inleder sin mycket framgångsrika bana som handelsman i Malmö.

 • 1775
  • Marstrand blir frihamn med fullständig handels-, hantverks och religionsfrihet.

 • 1776
  • Spannmålshandeln släpps fri i delar av landet.

 • 1777
  • Den förste icke konverterade juden som tillåts bosätta sig i Sverige, Aron Isac, får tillåtelse att bedriva handel med galanterivaror, juveler, pärlor och guld.

 • 1780
  • Spannmålshandeln släpps fri i hela landet.

 • 1783
  • Genom att sluta ett frihandelsavtal med USA blir Sverige den största neutrala mationen som erkänner den nya staten.

 • 1785
  • Det preussiska kommerserådet Friedrich Christoph Wurmb grundar i Veinge, Halland, Sveriges första läroanstalt i praktisk handelsundervisning.

 • 1786
  • Västindiska kompaniet grundas för att driva handel på Västindien och Nordamerika samt att förvalta den svenska kolonin Saint Barthélemy.

 • 1789
  • Riksgäldskontoret börjar ge ut sedlar. Bönder får rätt att skicka med sina egna varor när deras grannar åker på handelsresor.

 •  
 • 1800
  • 1800-talet – Liberalismens tid

   1800-talet – Liberalismens tid

   Läs mer
 • 1802
  • Viss avreglering av marknadsväsendet genomförs.

  • Gustaf Henrik Ekman grundar handelshuset Ekman & Co i Göteborg.

 • 1803
  • Skotten David Carnegie grundar handelshuset D. Carnegie & Co i Göteborg.

 • 1810
  • LundeQ:s bokhandel i Uppsala grundas.

  • Tullarna på införsel av varor från land till stad avskaffas.

 • 1812
  • Bottniska handelstvånget avskaffas helt.

 • 1813
  • Carl Fredrik Waern d:ä, grundar en exportfirma för trä och järn i Göteborg.

 • 1814
  • Michael och Wilhelm Benedicks samt Isak Michaelson bildar handelshuset Michaelson & Benedicks i Stockholm.

 • 1815
  • Viss avreglering av livsmedelshandeln genomförs.

 • 1816
  • Skotten James Dicksond.ä. grundar handelshuset James Dickson & Co. i Göteborg.

  • Skärpta tullar samt nya export- och importförbud införs.

 • 1825
  • Generaltullstyrelsen inrättas.

  • Den första mellanrikslagen, som ger tullättnader i handeln mellan Sverige och Norge, stiftas.

  • Produktplakatet, som förbjuder utländska fartyg att föra andra produkter än landets egna till Sverige, avskaffas.

 • 1826
  • Handelssociteten i Göteborg grundar Göteborgs Handelsinstitut, en av de första högre läroanstalterna för handeln i världen.

  • Dansken Christian Gleerup startar bokhandel i Lund.

 • 1827
  • Adolf Bonnier invandrar från Danmark och startar en bokhandel i Göteborg.

 • 1828
  • Tysken Benjamin Leja startar en framgångsrik galanteriaffär i Stockholm.

 • 1829
  • Per Murén startar minuthandel i Gävle, vilken han senare utvecklar till en av stadens största handelsverksamheter.

 • 1833
  • Abraham Hirsch övertar Östergrenska musikhandeln i Stockholm som han sedan utvecklar till landets främsta.

 • 1834
  • Silvermyntfot införs, vilket stabiliserar myntväsendet.

  • Dansken NJ Gumpert tar över Gleerups bokhandelsfilial i Göteborg.

 • 1837
  • Tysken Carl Eduard Fritze öppnar bokhandel i Stockholm.

 • 1839
  • Norrbrobasaren – Sveriges första lyxshopping

   Norrbrobasaren – Sveriges första lyxshopping

   Läs mer
  • Anders Andersson i Kumla, partiskomakeriets fader, börjar sälja skor på Hindersmässan i Örebro.

 • 1841
  • Göran Fredrik Göransson börjar sin framgångsrika bana som grosshandlare i Gävle.

 • 1846
  • Frihandelsförening bildas i Gävle.

  • Kvinnor får ökad rätt att driva handel och förbudet mot lanthandel mildras.

 • 1848
  • I Stockholm byggs Sveriges första inomhusgalleria för småbutiker.

  • Johan Ulrik Burström grundar bokgrossistföretaget Seelig & Co.

 • 1850
  • Några bergsmän i Falun grundar ett systembolag, alltså ett spritförsäljningsbolag utan vinstintresse.

  • Den första svenska konsumentföreningen bildas i Örsunda, Uppland.

 • 1851
  • Karl Magnus Lundberg öppnar garnbod i Stockholm. Företaget uppgår senare i NK.

 • 1852
  • Joseph Leja öppnar Parizer bazar i Stockholm. Företaget uppgår senare i NK.

 • 1853
  • Petter Olsson etablerar sig som handlare i Helsingborg där han kommer att bli en av landets största spannmålsexportörer.

  • Handelshuset Victor Th. Engwall (senare känt bl.a. för Gevaliakaffet) grundas i Gävle.

 • 1855
  • Viss liberalisering av handelspolitiken inleds.

 • 1857
  • Danmark upphäver Öresundstullen.

  • Tulldifferentieringen mellan svenska och utländska fartyg avskaffas.

  • Frans Svanström öppnar Sveriges enda pappershandel i Stockholm.

  • Wilhelm Bendix och Wilhelm Josephson grundar Bendix, Josephson & Co. i Stockholm, en grossistfirma i textilbranschen.

  • Göteborgs köpmannaförening, den första i Sverige, bildas.

 • 1858
  • Stockholms köpmannaförening bildas.

 • 1859
  • Catharina Charlotta Ling öppnas Sveriges äldsta ännu verksamma tobaksaffär på Stora Nygatan i Stockholm.

 • 1860
  • Nils persson öppnar diversehandel i Helsingborg och inleder en affärsmannabana som gör honom till en av stadens ledande män.

  • Carl Gustaf Hallberg grundar Hallbergs Guldsmed AB i Stockholm.

 • 1863
  • De sista exportrullarna avskaffas.

  • Särskilda fondbörsauktioner börjar arrangeras på Börshuset i Stockholm.

 • 1864
  • Näringsfriheten införs.

  • Ferdinand Lundquist öppnar bosättningsmagasin i Göteborg, vilken utvecklas till stadens ledande varuhus.

  • Tysken Herman Meeths öppnar symaskinsaffär i Stockholm, en verksamhet som sedan utvecklas till en varuhuskedja.

 • 1865
  • Storbritannien och Frankrike ingått en frihandelstraktat med varandra.

   Storbritannien och Frankrike ingått en frihandelstraktat med varandra.

   Läs mer
  • Frans Schartaus Högre Praktiska Handelsinstitut grundas i Stockholm.

  • Sverige ansluter sig till det nationella frihandelssystemet.

  • Göteborgssystemet, en föregångare till det nationella alkoholmonopolet, bildas.

  • Tysken Wilhelm Becker öppnar färgaffär i Stockholm.

 • 1866
  • Per Olof Söderberg grundar järngrossistföretaget Söderberg & Haak i Stockholm.

 • 1870
  • Den polske flyktingen Henryk Bukowski öppnar en konsthandel i Stockholm.

 • 1873
  • Skandinavisk myntunion bildas när kronor och ören blir myntenhet.

  • Axel Johnson grundar Axel Johnson & Co i Stockholm.

 • 1874
  • Saluhallen Feskekörka i Göteborg öppnar.

 • 1877
  • John Bernström och Jakob Tornblad grundar Bernström & Co, föregångare till grossistföretaget Ahlsell i Stockholm.

 • 1879
  • John Fröberg i Finnspång startar första svenska postorderföretaget.

 • 1881
  • Italiensk-Brasilianske Carlos Zoéga öppnar kaffehandel i Landskrona.

 • 1882
  • Paul U bergström grundar PUB i Stockholm.

 • 1883
  • MEA (militärekiperingsbolaget) grundas i Stockholm.

  • Sveriges Allmäna Handelsförening bildas.

 • 1884
  • Sverige får en patent- och varumärkeslag.

  • Arvid Nordquist öppnar livsmedelsbutik i Stockholm, en rörelse som utvecklas till grosshandel.

  • Föreningen Sveriges Handelsresande (i dag Säljarnas riksförbund) grundas.

 • 1885
  • Anders Olson grundar järngrossistföretaget Odelberg & Olson.

  • Hans och Jöns Theodor Edstrand grundar järngrossistföretaget Bröderna Edstrand i Malmö.

 • 1887
  • En viktig händelse i svensk politisk historia var striden om spannmålstullarna.

   En viktig händelse i svensk politisk historia var striden om spannmålstullarna.

   Läs mer
  • Sveriges Allmäna Transportförening bildas.

  • Axel H Ågren grundar i Göteborg en importfirma ( i dag Askania) för råvaror som blir en av Sveriges ledande.

  • Utlänningar förbjöds idka gårdfarihandel utanför den egna bosättningsorten.

 • 1888
  • Protektionistisk seger i den stora tullstriden leder till nya tullar på spannmål och industrivaror.

  • Vallinska bokhandeln i Flen sedemera känd genom Violen från Flen öppnar.

 • 1889
  • Östermalms saluhall i Stockholm öppnar.

 • 1891
  • Påhlmans handelsinstitut, Sveriges första fullständiga handelsinstitut, grundas i Stockholm.

 • 1893
  • Svenska bokhandlareföreningen bildas.

 • 1895
  • Mellanrikslagen, som ger tullättnader i handeln mellan Sverige och Norge avskaffas, vilket stärker de krafter i Norge som vill upphäva unionen.

 • 1896
  • Sveriges största oljebimportörer slås ihop till Krooks Petrolium & Oljebolag (senare Esso).

 • 1897
  • Martin Olsson börjar driva livsmedelsbutik i Stockholm, en rörelse som utvecklas till grosshandel.

  • Handelshuset Elof Hansson grundas i Hamburg (1914 flyttat till Göteborg).

 • 1898
  • KM Lundberg öppnar varuhus i Stockholm, vilket senare övertas av NK.

  • Ernst Åqvist startar skoaffär i Stockholm, vilken han senare utvecklar till Oscaria.

 • 1899
  • Johan Petter Åhlén grundar postorderföretaget Åhlén & Holm i Insjön, Dalarna.

  • Pressbyrån grundas.

  • Kooperativa förbundet bildas.

 •  
 • 1900
  • 1900-talet – Handelsexpansionens tid

   1900-talet – Handelsexpansionens tid

   Läs mer
 • 1901
  • En verklig fondbörs inrättas i Stockholm.

  • Greta Hamilton grundar i Stockholm presentbutiken Indiska utställningen, föregångare till butikskedjan Indiska.

 • 1902
  • Josef Sachs grundar NK i Stockholm.

  • Stockholms handelskammare, den första i Sverige, grundas.

 • 1903
  • Danskan Sigrid Schou öppnar Buttericks mönsteraffär i Stockholm.

 • 1904
  • Riksbanken får ensamrätt på sedelutgivning.

  • KF startar partihandel.

 • 1906
  • Arvid Bergman och Fritz Beving grundar Bergman & Beving för att importera tekniskt avancerad utsrustning till svensk industri.

  • Svenska Varuutkörares förbund ( föregångare till Handelsanställdas förbund) grundas.

 • 1907
  • Gustaf bernström grundar Kronans Droghandel.

 • 1908
  • Gunnar Philipson grundar automobilfirma.

  • Sveriges Minuthandlares riksförbund bildas.

 • 1909
  • Handelshögskolan i Stockholm öppnar som Sveriges första handelshögskola.

  • Marks J Emanuelsson grundar ett av Borås första postorderföretag.

  • Norrmannen Christian Matthiessen grundar Banan-kompaniet i Göteborg.

  • HG Turitz öppnar American Bazaar i Göteborg.

  • Kolonivaruföreningen bildas.

 • 1911
  • Wessels varuhus öppnar i Malmö.

 • 1912
  • Svensk-Engelska Mineraloljeaktiebolaget grundas som dotterbolag till Shell.

 • 1913
  • Kolonialvarufirman Wahlund & Grönblad börjar sälja oljeprodukter från Texaco som senare tar över rörelsen.

  • Tvååriga handelsgymnasier inrättas.

 • 1914
  • Apoteksmonopolet inskränks.

 • 1915
  • Vissa exportförbud och prisstopp på livsmedel införs.

  • Sveriges första moderna varuhus, NK på Hamngatan i Stockholm, öppnar.

 • 1916
  • Ransonering på vissa livsmedel.

 • 1917
  • Vin & Spritcentralen grundas.

  • Hakon Swenson i Västerås grundar Hakonbolaget, föregångare till ICA.

 • 1918
  • Clas Ohlson i Insjön grundas.

  • Sveriges Köpmannaförbund bildas.

 • 1919
  • Eli F Heckscher presenterar den handelsteori som Bertil Ohlin senare utvecklar till den berömda Heckscher-Ohlin-teorin.

  • Krigstidsransoneringarna upphör.

  • Ernst Nilsson öppnar automobildfirma.

 • 1920
  • Handelsdepartementet inrättas.

  • Motbok införs för spritinköp i hela landet.

 • 1921
  • Apotekarnes droghandelsaktiebolag (ADA i dag Tamro) bildas.

  • Svenska ICC, en svensk nationalkommité till den internationella handelskammaren, bildas.

 • 1922
  • Folkomröstning om rusdrycksförbud.

  • Benzin- och Petroleumkompaniet bildas i Malmö och börjar sälja BP-bensin.

  • Anders Andersson öppnar den första Twilfit-butiken i Stockholm.

  • Michael Bergendahl i Hässleholm grundar ett agenturbolag för margarin som utvecklas till livsmedelsgrossisten Bergendahls.

  • Grossistförbundet bildas.

 • 1923
  • Handelshögskolan i Göteborg grundas.

 • 1924
  • Estrid Ericson grundar inredningsfirman Svenskt Tenn i Stockholm.

 • 1925
  • Sveriges första konkurrenslagstiftning ger rätt för myndigheterna att undersöka företag och sammanslutningar med dominerande ställning.

 • 1926
  • Bilägarnas Inköpscentral (IC, en föregångare till OK) grundas.

 • 1927
  • Grunden till Forex läggs då barberare Gyllenspets på Stockholms Central börjar med valutaväxling.

 •  
 • 1930
  • Högerregeringen Arvid Lindmanfaller på förslaget att införa spannmålstullar.

  • HG Turitz och Joseph Sachs öppnar första EPA-varuhuset i Örebro.

  • Järnhandlareorganisationens Garantiförening bildas (en föregångare till Handelns arbetsgivarorganisation HAO).

 • 1931
  • Sveriges Livsmedelshandlaresförbund bildas.

 • 1932
  • Nynäs börjar sälja bensin.

  • Sven O Persson tar över Volvo-agenturen i Östersund och kommer sedan att bli Jämtlands främste företagare.

  • Bonniers startar Sveriges första bokklubb, Svenska bokklubben.

  • Johan petter Åhlén startar första Tempo-varuhuset i Stockholm.

 • 1933
  • Exportkreditnämnden (EKN) grundas.

 • 1936
  • Svenska Affärsmedhjälpareförbundet (föregångare till HTF) bildas.

 • 1937
  • HTF:s kollektivavtal

   HTF:s kollektivavtal

   Läs mer
  • Gulf börjar sälja bensin i Sverige.

 • 1938
  • AB Svenska Kolonialvarugrossisterna (ASK), som är en föregångare till Dagab, bildas.

 • 1939
  • Affärstidslagstiftning införs som bl.a. innebär att butiker normalt ska stänga kl 18.

  • Inköpscentralernas AB (ICA) bildas som ett samarbete mellan fyra regionala köpmannakooperativ.

 • 1940
  • Handeln och ransoneringarna

   Handeln och ransoneringarna

   Läs mer
  • Den statliga konsumentinformationsverksamheten inleds genom inrättandet av upplysningsbyrån Aktiv husållning.

  • Vissa livsmedel ransoneras.

 • 1942
  • Allmänt prisstopp för första gången i Sverige.

 • 1943
  • Erling Persson grundar Ur & Penn i Stockholm.

  • Ingvar Kamprad grundar IKEA.

 • 1944
  • Hemmets forskningsinstitut (HFI) inrättas.

 • 1945
  • Postorderföretaget Rowells grundas.

 • 1947
  • Kommunerna får ökade möjligheter att styra butiksetableringar.

  • Hedbergs Guld grundas i Dalsjöfors utanför Borås.

  • Olle Blomqvist startar postorderföretaget Ellos.

  • Konsum i Stockholm öppnar landets första snabbköpsbutik.

  • Erling Persson grundar Hennes & Mauritz i Västerås.

 • 1949
  • Hadar Halén grundar Haléns postorder i Borås.

 •  
 • 1950
  • Sverige undertecknar det internationella frihandelsavtalet GATT.

 • 1951
  • Varudeklarationsnämnden (VDN) inrättas.

  • Sista krigsransoneringen av livsmedel (kaffe) upphör.

  • Sverige ansluter sig till Bretton Woods-systemet.

  • Folke Bengtsson startar radiohandeln SIBA i Göteborg.

 • 1952
  • Olof Pettersson grundar Guldfynd i Stockholm.

 • 1953
  • Näringsfrihetsrådet och Näringsfrihetsombudsmannen inrättas.

  • Lag mot konkurrensbegränsningar med bl.a. förbud mot bruttoprissättning och anbudskarteller.

  • Bensinbolaget Koppartrans bildas.

  • Per Olof Ahl grundar Kapp-Ahl i Göteborg.

 • 1954
  • Rolf Millqvist grundar Hemköp.

  • Bengt Nygren i Sundsvall startar eget i trädgårdsbranschen och utvecklar sedan butikskedjan Buketten.

  • Klädbutikskedjan Lindex grundas i Alingsås av Ingemar Boman och Bengt Rosell.

  • Systembolaget grundas.

  • Vällingby centrum i Stockholm öppnar som Sveriges första moderna förortsköpcentrum.

 • 1955
  • Motboken avskaffas.

  • Mobil börjar sälja bensin i Sverige.

  • Rolf Nilson grundar en skogrossistfirma i Varberg (i dag bl.a. skokedjorna Din Sko och Nilson).

 • 1956
  • Hugo Josefsson grundar Josefssons postorder i Borås.

  • Luleå Shopping, Sveriges första köpcentrum inomhus, öppnar.

  • KF lanserar varuhuskedjan Domus.

 • 1957
  • Statens pris- och kartellnämnd (SPK) inrättas, liksom Statens institut för konsumentfrågor (konsumentinstitutet) och Statens konsumentråd.

  • Livsmedelskedjan Vivo startar.

 • 1958
  • Detex (föregångare till klädkedjan MQ) startar.

  • Livsmedelskedjan Metro startar.

 • 1959
  • Arne Sundberg bildar bensinbolaget Uno-X.

 • 1960
  • Sverige går med i det nybildade Efta.

 • 1961
  • Sverige går med i OECD som grundas detta år.

  • Ett inköpssamarbete som sedan ansluts till Intersport startar.

  • Bo Lycksén och Jan-Ove Nilsson startar Hobbex i Borås.

  • Livsmedelskedjan Favör bildas.

 • 1962
  • Flera fackhandelskedjor startar: Duka (glas och porslin), Expert (radio och tv), JC (konfektion) och Mio (möbler).

  • Wessels öppnar Sveriges första stormarknad utanför Malmö.

 • 1963
  • KF öppnar första Obs stormarknad i Vårby utanför Stockholm.

  • Göran Karlsson grundar Gr-Kås i Ullared, halland.

  • Järnia grundas i Eskilstuna.

  • Biltema grundas av Sten Åke Lindholm i Linköping.

 • 1964
  • Europamöbler grundas.

 • 1965
  • Mellanöl börjar säljas i livsmedelsbutiker.

 • 1966
  • Lars Knutson startar klädkedjan Gul & Blå.

 • 1967
  • Allmäna reklamationsnämnden (ARN) inrättas.

  • Volvator (föregångare till Bilia) grundas.

  • Affärer får rätt att ha kvällsöppet.

 • 1968
  • Handelns utredningsinstitut (HUI) bildas.

 • 1969
  • Färghandelnskedjan Spektrum startar.

 •  
 • 1970
  • Oljekrisen på 1970-talet

   Oljekrisen på 1970-talet

   Läs mer
  • Reglering av bokpriser och bokhandelsetableringar avskaffas.

  • Konsumentombudsmannen (KO) inrättas.

 • 1971
  • Apoteken sammanförs i ett bolag med staten som huvudägare.

  • Akademibokhandeln grundas i Stockholm.

  • Hans Westin grundar OnOff.

 • 1972
  • Marknadsdomstolen inrättas.

  • Fria affärstider införs.

  • Exportrådet bildas.

  • Frihandelsavtal med EG (nuvarande EU).

 • 1973
  • Kommunala auktionsverkens monopol upphör.

  • Konsumentverket inrättas.

  • Ingemar Fraim och Leif Möller grundar Mekonomen i Norrtälje.

  • Hemtex grundas.

  • Svenska postorderföreningen bildas.

 • 1974
  • Kortvarig bensin- och elransonering.

  • Sporthandelskedjan Stadium grundas då Bo och Ulf Eklöf övertar en sportbutik i Norrköping.

 • 1975
  • Torsten Nykvist startar Stor & Liten.

 • 1976
  • Tibnor bildas genom sammanslagning av Söderberg & Haak och Odelberg & Olson.

  • Jan Nilsson öppnar Europas troligen första datorbutik i Malmö, Hobby Data (senare omdöpt till Mica), för att bland annat sälja persondatorbyggsatser.

 • 1977
  • Mellanölet försvinner från livsmedelsbutikerna.

  • Bertil Ohlin får Nobelpris i ekonomi för sin utrikeshandelsteori.

 • 1978
  • Lars Göran Blank i Skara grundar Jula.

 • 1979
  • Streckkoder börjar användas i detaljhandeln.

 • 1984
  • Bob Erixon börjar sälja mobiltelefoner i sin fader Gillis bilhandel, Geab.

 • 1985
  • Bokhandelskedjan Bokia grundas.

  • Olof Stenhammar startar verksamheten i Optionsmäklarna (OM-gruppen).

 • 1989
  • De sista delarna av valutaregleringen avskaffas.

  • Mathias Engdahl grundar Pocket Shop i Stockholms Central.

  • Stockholmsbörsen inför ett elektroniskt handelssystem.

 • 1990
  • Senaste gången Sverige haft allmänt prisstopp.

  • Stockholm Modecenter, Sveriges första permanenta marknadsplats för kläddetaljister, öppnar.

 • 1992
  • Kommunerna får mindre möjligheter att styra butiksetableringar.

  • Konkurrensverket bildas.

  • Sverige sluter frihandelsavtal med Estland, Lettland och Litauen.

 • 1993
  • Konkurrenslagstiftningen skärps.

  • Sverige ansluter sig till EES-avtalet.

 • 1995
  • Sverige och EU

   Sverige och EU

   Läs mer
  • Sverige blir medlem i EU och den nybildade Världshandelsorganisationen, WTO.

 • 1996
  • Första Toys'R'us i Sverige öppnar utanför Malmö.

  • K-rauta-varuhuset i Sverige öppnar i Sickla utanför Stockholm.

  • Posten startar Torget på Internet.

 • 1997
  • Kommunernas möjlighet att styra butiksetableringar ökar.

  • Filippa Knutsson öppnar första Filippa K-butiken.

  • Bauhaus kommer till Sverige.

  • Föreningen Svensk Handel bildas.

  • E-skivehandeln Boxman grundas av Krister Hanner och Jan Carlzon.

  • E-bokhandeln Bokus grundas i Lund av Kajsa Leander och Ernst Malmsten.

 •  
 • 2000
  • 2000-talet – Möjligheternas tid

   2000-talet – Möjligheternas tid

   Läs mer
 • 2002
  • Branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel bildas.

 • 2003
  • Folkomröstning om euron.

  • Tyska livsmedelskedjan Lidl och spanska klädkedjan Zara kommer till Sverige.

Mer om enskilda handelsföretag