Varumärket är ett igenkänningstecken i en värld full av produkter. Det förenklar bl.a. vår vardag när vi handlar i livsmedelsbutiken. Vi ser snabbt produkten vi söker i ett stort utbud. Varumärket är en pålitlig signal, talar om vad vi köper. Det är en garanti för innehållet. Ta t.ex. Coca-Cola; om innehållet inte smakade likadant varje gång, varför märka produkten? Användare som är nöjda med produkten blir lojala kunder.

Varumärkets historia

Varumärken har funnits länge i människans historia. På bronsåldern brännmärktes boskapen för att visa tillhörigheten. Ordet varumärke heter på engelska brand och syftar tillbaka på just brännmärkningen. I antikens Rom och Grekland märktes lerkärl då det var tekniskt enkelt, med det var först på romerska oljelampor som det gjordes medvetet. Ofta användes bilder, vilket även görs idag, t.ex.. Kellogg’s tupp och Lacostes krokodil. Anledningen till att man började märka sina varor var att handeln hade expanderat över mycket längre sträckor. Den personliga kontakten mellan kund och tillverkare försvann och handlare blev mellanhänder. Med märkningen kunde en kund på andra sidan av Medelhavet veta vem som gjort en viss vara och därigenom efterfråga en speciell tillverkare. I Sverige fanns tidigt en speciell märkning av järn, som var en mycket stor exportvara redan från 1500-talets mitt. Den visade vikt och kvalitet, vilka kunde variera kraftigt beroende på tillverkningsort. Vissa sorter var mer efterfrågade än andra. Övrigt som kan nämnas var att guld och silversmeder först började märka sina arbeten på 1600-talet och porslinstillverkare på 1700-talet.

Det moderna varumärket

Varumärket som vi ser det idag, kom först på 1800-talets senare hälft från USA och Storbritannien. Det uppstod på grund av den industriella revolutionen när produkter började massproduceras. Utvecklingen gjorde att kunden inte längre hade direktkontakt med tillverkaren men genom märkning av produkten blev den inte anonym. Kunden kunde efterfråga en specifik vara och tillverkaren fick en stabil och lojal kundkrets. Många av dagens märken såg dagens ljus i slutet av 1800-talet, såsom Gillette, Kellogg’s och Coca-Cola. Om man ska köpa en ny produkt, som man inte kan så mycket om, kan det kännas tryggt att köpa ett märke, som man sedan tidigare har positiva erfarenheter av. Vissa märken utstrålar framgång, moderiktighet eller bra smak. När vi handlar i livsmedelsbutiken kanske vi inte skyltar med vilka märken vi handlar, men de underlättar våra köp. Vi vet vilka märken vi gillar och behöver inte läsa på alla förpackningar inom samma varugrupp för att välja en vara. Varumärken var en förutsättning för snabbköpens intåg, eftersom märket talade om vad som fanns i paketet och vilken kvalitet det hade. Innan dess hade en expedit talat om för kunden vad som fanns i butiken. Ett starkt varumärke behöver inte vara ett lyxbetonat såsom Rolex och Rolls-Royce. Svenska starka varumärken är tex. IKEA och H&M. De levererar en kvalitet som passar det pris produkten har och som kunden är villig att betala. Ett välkänt varumärke levererar ett mervärde genom att minska osäkerheten för kunden, som på så vis vet vad den får för sina pengar.

Författare: Cecilia Elvefors

Detta är en uppdaterad version av originalartikeln.

Fyra utländska framgångsrika läskedrycker på parad.

Fyra utländska framgångsrika läskedrycker på parad.

I USA profilerade man tidigt starka varumärken.

Motiv ID: PRI004006
Arkiv: Apotekarnes Mineralvattens AB
Tid: 1945
Plats:

Fyffes bananer från AB Banankompaniet exponeras i butiken.

Fyffes bananer från AB Banankompaniet exponeras i butiken.

Bananer var den första frukten som varumärktes.

Motiv ID: ICA003417b
Arkiv: ICA Förlaget AB
Tid: 1961
Plats:

Reklam för Guld Cacao från Cloetta.

Reklam för Guld Cacao från Cloetta.

Guld Cacao från Cloetta, 1925.

Motiv ID: LRF000554
Arkiv: Föreningen Vår Näring
Tid: 1925
Plats:

Reklamannons för Fiat modell 501, från AB Automobilcentralen, med kontor i Stockholm och Malmö.

Reklamannons för Fiat modell 501, från AB Automobilcentralen, med kontor i Stockholm och Malmö.

Fiat, var ett starkt varumärke.

Motiv ID: LRF000541
Arkiv: Föreningen Vår Näring
Tid: 1925
Plats: