Olika sorters handel

Handeln med böcker

1953 fick Sverige en konkurrenslagstiftning som förbjöd leverantörer av varor att bestämma ett lägsta pris hos återförsäljarna, så kallat bruttoprisförbud. Det fanns dock vissa möjligheter till undantag, vilket [...]

Handeln med tobak

Tobak var en av de första kolonialvaror som blev en stor konsumtionsvara i Europa. Första gången tobaken omnämns i de svenska tullräkenskaperna är 1601. Den blir sedan en betydande [...]

Handelshus

Redan på 1200-talet i Italien började köpmän att slå sig samman och bilda gemensamma rörelser så kallade handelshus. Genom att skapa större organisationer än en enskild köpmans rörelse [...]

Handelsordlista

Agent (handelsagent) person eller företag som mot ersättning köper eller säljer produkter för någon annans räkning (ofta utländskt företag) utan att vara anställd hos denne. En generalagent har [...]

Kiosker

Fru Hilma Lindblom framför sin kiosk på Karl XII:s Torg år 1922. Bland godis och tändstickor märks den stora skylten om Eskimo Pie: glass i choklad. Ordet kiosk [...]

Kooperativ handel

Sveriges första konsumentkooperativ startades av landshövdingen i Uppsala län, Robert von Kræmer, som 1850 tog initiativ till Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag i Örsundsbro. Flera lokala föreningar bildades senare [...]

Marknaderna

Fram till mitten av 1800-talet fick handel endast bedrivas i städer. På platser som låg långt från en stad hade staten gett tillstånd till årliga marknader, som varade [...]

Mjölkbutikerna

Fram till mitten av 1800-talet såldes mjölk huvudsakligen från marknadsstånd eller vagnar. Den mjölkades tidigt på morgonen och kördes sedan in till staden där man mätte upp i [...]

Till toppen