Livsstil

Att klä sig rätt

Tjänstesektorn hade mycket strikta klädkrav. Det var ett puritanskt och färglöst ideal som gällde. Att det var så kan delvis förklaras historiskt. 1800-talets framväxande borgarklass ville särskilja sig från [...]

Shantungskolan

År 1949 startade Barnängen Shantungskolan som en del i marknadsföringen av skönhetsserien Shantung. Man började ge lektioner i skönhetsbehandling i direktörsvillan vid Barnängens fabriker i Alvik. Dessa lektioner riktades [...]

Till toppen