Handelns lagstiftning

Konkurrenslagstiftning

Konkurrenslagstiftning

Före näringsfrihetens införande i mitten på 1800-talet var konkurrensen inom handeln (liksom i andra näringar) mycket begränsad. Läs mer

Konsumentpolitik

Konsumentpolitik

Den statliga konsumentinformationsverksamheten inleddes 1940 genom inrättandet av upplysningsbyrån Aktiv hushållning. Läs mer

Reglering av öppettider

Reglering av öppettider

I gamla tider var det av religiösa skäl strängt förbjudet att arbeta på söndagar, sabbatsbrott kallades det, men i övrigt fanns inte mycket till ... Läs mer