En av de mest omdebatterade regleringarna av handeln under senare decennier har varit planmonopolet, alltså kommunernas möjligheter att styra etableringen av butiker.

Genom 1947 års byggnadslagstiftning fick kommunerna vidgade möjligheter att besluta om och var nya butiker fick byggas och vilken typ av handel de skulle bedriva. Detta kom att kritiseras för att det hämmade konkurrensen inom handeln, bl.a. genom att stora, etablerade handelskedjor lättare kunde få tillstånd att etablera en butik än nya aktörer.

1992 förändrades lagstiftningen, på initiativ av den borgerliga regeringen, så att kommunerna fick mindre möjligheter att styra vilken form av butik som kunde få etableras. 1997, då socialdemokraterna återkommit till makten, återinfördes i huvudsak de tidigare bestämmelserna. Frågan om planmonopolets omfattning är alltjämt aktuell i den politiska debatten.

Författare: Anders Johnson

Detta är en uppdaterad version av originalartikeln.

Uppsala, 1971, Gränby centrum där ICA Kvantum skall byggas.

Uppsala, 1971, Gränby centrum där ICA Kvantum skall byggas.

Staten har anvisat mark åt bl.a. Domus och ICA, Gränby Centrum i Uppsala, 1971.

Motiv ID: ICA003115
Arkiv: ICA Förlaget AB
Tid: 1971
Plats: Uppsala