Den statliga konsumentinformationsverksamheten inleddes 1940 genom inrättandet av upplysningsbyrån Aktiv hushållning. 1944 startades det privata Hemmens forskningsinstitut (HFI). De bägge organen slogs samman 1954 och omorganiserades 1957 till Statens institut för konsumentfrågor (Konsumentinstitutet). Samma år inrättades Statens konsumentråd för samordning av konsumentupplysning och konsumentforskning.

1951 inrättades Varudeklarationsnämnden (VDN). Det stöddes av staten och näringslivet gemensamt och gav jämförande konsumentupplysning baserad på standardiserade provningsmetoder. Resultatet angavs på produkterna i form av s.k. VDN-märkning.

1967 inrättades Allmänna reklamationsnämnden (ARN), en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag, t.ex. vid fel på köpta varor. 1970 inrättades en särskilt Konsumentombudsman (KO) för att bevaka konsumenternas intresse på marknaden.

1973 bildades Konsumentverket. I samband med detta avvecklades Konsumentinstitutet, Statens konsumentråd och VDN. 1976 blev Konsumentverkets chef även Konsumentombudsman.

Författare: Anders Johnson

Utställning, ägg- och fågelinformation.

Utställning, ägg- och fågelinformation.

Luleås husmödrar informeras 1960 om ägg och fågel.

Motiv ID: LRF002004
Fotograf Olle Karud
Arkiv: Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF)
Tid: 1960
Plats: Malmö

Studiebesök, Konsumentverkets generaldirektör på ICA Provkök, 1984.

Studiebesök, Konsumentverkets generaldirektör på ICA Provkök, 1984.

Konsumentverkets Laila Freivalds beser ICA Provkök, 1984. T.h. Asta Östenius, provkökets chef.

Motiv ID: ICA004393
Arkiv: ICA, Centralt
Tid: 1984
Plats: Stockholm, Odengatan 69

Disponent Ivar Theorin håller kurs.

Disponent Ivar Theorin håller kurs.

Socialstyrelsen hade på 1950-talet sitt konsumentprisindex.

Motiv ID: NK000266
Arkiv: Nordiska Kompaniet
Tid: 1950-1959
Plats: Bjuv