Handelns påverkan på stadsmiljön

Julskyltning

När butiker började inrymmas i bottenvåningen på hus i svenska städer under 1840-talet använde köpmännen befintliga små fönster till att visa upp sina varor. Då såldes allting över [...]

Saluhallar

Olika typer av basarer, inbyggda trottoarer, handelshus och andra speciella byggnader för försäljning har funnits sedan antiken. Även matförsäljning har skett i sådana och det är därför en [...]

Varuhusdöden

Redan i slutet av 1800-talet förekom bosättningsmagasin och varuhusliknande butiker i Sverige. I Stockholm: Paul U. Bergström (PUB), Millitärekiperingsaktiebolaget (MEA), och inte minst Karl M. Lundberg och Joseph [...]

Till toppen