Förändring inom handeln

De nya yrkena

Omvandlingen från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle hade inte varit möjlig utan en utveckling av tjänster. Det handlade om kommunikation, handel, banker, försäkring och utbildning. Industrialismens ökade behov [...]

Till toppen