Åhlén & Holms postorderverksamhet fick tidigt stort genomslag och ett viktigt fotfäste hos allmänheten, som resultat av en målmedveten marknadsföring. I sin annonsering – i exempelvis Aftonbladet – använde man iögonfallande illustrationer och små självsäkra texter som sade att ”så sannt jag heter Petterson är firman Åhlén & Holm, Insjön, den bästa inköpskälla i Sverige för dem som önska sig värkligt präktiga saker …”.

Åhlén & Holm satsade också på mer speciella reklamkampanjer. Under sju månader 1910–11 åkte man på en 2.550 mil lång turné med den s.k. Vita bilen. Många i Sverige hade vid den här tiden inte ens sett en automobil, så man kan lätt föreställa sig hur folk gick man ur huse för att ta del av spektaklet som passerade hembygden.

Bilens tak användes som reklampelare och annonserade att ”Denna Automobil eller 6.300 kr kontant utgör 1:sta priset i Åhlén & Holms stora premietäflan 1910–11 …”. Nog kan man tänka sig att hopp om att vinna bilen väcktes hos många. Som ett alternativ fick tusentals människor i alla åldrar och ur alla samhällsklasser möjligheten att åka med på en gratistur, och att detta var populärt kunde Åhlén & Holm konstatera av alla tackskrivelser som strömmade in. Som om detta inte var nog förmedlade Åhlén & Holm ett par år senare tusentals svenskars första kontakt med flygmaskinen.

Sommaren 1913 anlitade man flygaren Hugo Sundstedt som på ett flertal orter runtom i landet gjorde flyguppvisningar inför en hänryckt publik. Från planet slängde Sundstedt ner cirkulär för Åhlén & Holm, och väl nere på marken delade han ut flyg- och reklambroschyrer till publiken, vilka ofta sparades som dyrgripar. Reklamfilmer var något som Åhlén & Holm också investerade i, då man sett det växande filmintresset hos svenska folket. Man lät filma verksamheten i Insjön och skickade 1913 ut filmen att förevisas i landet.

Ett år senare – år 1914 – hade man en egen paviljong på Baltiska utställningen i Malmö, och mer än 200.000 personer tog tillfället i akt att se hur Åhlén & Holm arbetade. Det gjorde paviljongen till en av utställningens mest besökta.

Författare: Lisa Qviberg

Flygkonstens historia. Omslag till häfte om de flyguppvisningar som Åhlén & Holm anordnar sommaren 1913.

Flygkonstens historia. Omslag till häfte om de flyguppvisningar som Åhlén & Holm anordnar sommaren 1913.

Åhlén & Holms flyguppvisningar skänkte en enorm uppmärksamhet åt företaget.

Motiv ID: AHL000157
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1913
Plats:

Reklamaffisch för Åhlén & Holms biografturné genom landet med en film som presenterar verksamheten i Insjön i Dalarna.

Reklamaffisch för Åhlén & Holms biografturné genom landet med en film som presenterar verksamheten i Insjön i Dalarna.

Biografturné genom Sverige, 1909.

Motiv ID: AHL000156
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1909
Plats: