Som anställd hos postorderfirman John Fröberg i Finspång – först som agent och sedan som kontorist på huvudkontoret – såg J.P. Åhlén potentialen i affärsidén. På ett nytt sätt kunde man nå ut till en till synes oändlig kundkrets som var svår att vinna med vanliga butiker. Tack vare sina erfarenheter hos Fröberg, och även som skrivbiträde vid järnvägsstationen i Insjön, lärde J.P känna verksamheten inifrån.

Åhlén & Holm var alltså ursprungligen en postorderfirma. Den första produkt man satsade på vid starten 1899 var ett inramat oljetryck föreställande kungafamiljen. Man investerade 420 kronor för inköp och annonsering i Aftonbladet. Idén var genial i en tid då fotografiska avbildningar av ”kändisar” inte var vanliga i var mans hem. Efterfrågan blev stor och under årens lopp sålde man 100.000 exemplar av ”kungataflan”.

Senare samma år kom Åhlén & Holms första postorderkatalog – ”Priskurant å korta varor från Åhlén & Holm, Insjön” – i vilken de över 270 varorna var noggrant avbildade och beskrivna. Från 1904 och framåt kom sedan katalogen med regelbundenhet ut två gånger om året, ständigt förnyad med nya artiklar.

Utbudet var stort. Man sålde leksaker, hygienartiklar, accessoarer, tobaksartiklar, fotoalbum, tavlor och ramar, textilvaror, dam- och herrkläder, barnvagnar, köksartiklar etc. Särskilt vykort var en populär produkt. Samlandet av sådana var stort under förra seklets början, och man bytte dem med varandra på samma sätt som bokmärken.

Augusti 1962 gav Åhlén & Holm ut sin sista postorderkatalog, och vid årsskiftet lade man ner postorderverksamheten. Varuhusen hade blivit en större och viktigare del än försäljningen via katalog, och man upplevde att man nådde ut till en större kundkrets med varuhusen – vilket lustigt nog även var anledningen till att J.P. Åhlén drygt 60 år tidigare investerat i idén om postorderförsäljning.

Författare: Lisa Qviberg

Kvinnor packar varor som skall sändas till kunder.

Kvinnor packar varor som skall sändas till kunder.

Paketering av varor i Insjön, 1900-1915.

Motiv ID: AHL000133
Fotograf B Nordensten
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1900-1915
Plats: Insjön

Posten i Åhlén & Holms lokaler.

Posten i Åhlén & Holms lokaler.

Posten i Insjön stängde och flyttade in i företagets lokaler 1906.

Motiv ID: AHL000140
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1909
Plats: Insjön

Omslag till produktkatalog.

Omslag till produktkatalog.

Sommarkatalogen, 1912.

Motiv ID: AHL000102
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1912
Plats:

Tygavdelningen vid Ringvägen.

Tygavdelningen vid Ringvägen.

Tygavdelningen på Ringvägen visar på verksamhetens väldiga omfattning.

Motiv ID: AHL000138
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1915-1925
Plats: Stockholm, Ringvägen

Postorderverksamheten. Sortering av varor som anländer på transportband.

Postorderverksamheten. Sortering av varor som anländer på transportband.

Sortering av postordervaror på Ringvägen.

Motiv ID: AHL000039
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1935-1949
Plats: Stockholm, Ringvägen