Ett år innan invigningen av Åhléns City vid Sergels torg – i samband med en pressvisning i september 1963 – tilldrog sig en speciell händelse i den nya varuhusbyggnaden. I närvaro av stadsantikvarie Tord Nordberg och Åhléns dåvarande vd Gösta Åhlén murades en kopparkista in i husgrunden. Den innehöll ett tvärsnitt av aktuella och typiska Åhlénsvaror, sammanlagt 50 utvalda artiklar. Det var kläder och accessoarer, husgeråd och fritidssaker, tv- och radioapparater samt en leksakstelefon modell Kobra. Produkterna var prissatta och åtföljdes av en lista med uppgift om det antal timmar en medelinkomsttagare 1963 måste arbeta för att tjäna ihop till respektive vara. Slutligen lade man även ned ett exemplar av alla stockholmstidningar, innan kistan löddes igen.

Trettioett år senare – på trettioårsdagen av invigningen – var det dags igen. Denna gång var det Åhlénskoncernens ägare Antonia Ax:son Jonson som den 9 september 1994 lade den sista stenen om en ny kopparkista som på motsvarande sätt innehöll ett typurval av varuhusets sortiment, med mat, hygienartiklar, kläder, kontorsmaterial och tekniska apparater såsom mikrovågsugn, mobiltelefon, videofilmer och tv-spel. Motsvarande prislistor fanns med också denna gång.

En jämförelse av priserna är givetvis intressant, då de visar på rätt stora skillnader mellan de två decennierna. År 1963 fick en industriarbetare jobba två timmar för att ha råd med en telefon. År 1994 krävdes en arbetsinsats om 46 timmar för samma arbetare att tjäna ihop till en trådlös telefon. Å andra sidan tog det två timmar att att arbeta ihop till en Roxette-CD samma år, medan en vinylplatta med Evert Taube tog 3 ½ timme att tjäna ihop trettio år tidigare.

Samlingarna i dessa skattkistor ligger emellertid inte för alltid dolda för oss, och vi ska inte behöva bryta upp husgrunden i Åhléns City för att åter få titta på samlingarna. 1963 såväl som 1994 skänktes nämligen exakt samma uppsättning av varor till Nordiska Museet. Alltså något mer lättillgängligt för allmänhetens beskådande.

Författare: Lisa Qviberg

Exteriör av varuhuset i skymning.

Exteriör av varuhuset i skymning.

Åhléns City som det såg ut när det var färdigt.

Motiv ID: AHL000058
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1964-1967
Plats: Stockholm, Klarabergsgatan, Drottninggatan

Taklagsfest i det nya cityvaruhuset. Nubbevisa och sånghäfte!

Taklagsfest i det nya cityvaruhuset. Nubbevisa och sånghäfte!

Taklagsfest samma år som den första kistan inmurades.

Motiv ID: AHL000160
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1963
Plats: Stockholm, Klarabergsgatan

Taklagsfest i det nya cityvaruhuset. Till höger i glasögon verkställande direktör Gösta Åhlén.

Taklagsfest i det nya cityvaruhuset. Till höger i glasögon verkställande direktör Gösta Åhlén.

Taklagsfest i det nya cityvaruhuset. T.h. vd Gösta Åhlén.

Motiv ID: AHL000158
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1963
Plats: Stockholm, Klarabergsgatan