När J.P. Åhlén hastigt gick bort 1939 tog den äldste sonen Gösta Åhlén (f 1904) över som Åhlén & Holms verkställande direktör. Efter en gedigen utbildning med studentexamen från Södra Latin 1925 och vidareskolning vid Schartaus handelsinstitut, praktiserade han ett år inom familjeföretaget och tillbringade därefter en tid i USA för att skaffa sig ytterligare kunskaper inom postorderbranschen. Hemkommen blev han 1931 vice vd inom företaget, för att (som nämnts ovan) sedan ta över ledningen.

Gösta Åhlén var bl.a. initiativtagare till dotterbolaget Tempo AB, och fick som vd se hur företaget utvecklades till Nordens snabbast växande varuhuskedja. Han var också med och bildade Åhlénsstiftelsen tillsammans med sina syskon 1955, vilken hade som mål att stödja vetenskapliga studier och forskning kring barn och gamla.

Gösta stod under de kommande decennierna bakom Åhlén & Holms imponerande utveckling från postorderaffär till riksomfattande varuhuskedja. Han tog en aktiv del i alla varuhusprojekt, med målsättningen att varje enskilt projekt skulle innefatta god arbetsmiljö för medarbetarna och en kvalitetssäkran, som kunde motsvara kundkretsens förväntningar.

All tid lades emellertid inte på affärer. 1927 gifte han sig med den tre år yngre Gunhild Hörberg, med vilken han fick tre döttrar. Han hade också ett stort intresse för sportaktiviteter som tennis och segling. En av hans största bedrifter inom området var när han 1956 tillsammans med några vänner seglade över Atlanten. Han var även mycket flygintresserad och engagerade sig inom både motor- och segelflyget i Sverige.

År 1969 pensionerade sig Gösta från posten som vd inom Åhléns. Men som styrelseledamot fortsatte han att följa utvecklingen inom varuhuskedjan och stiftelsen, och uppskattades för sina initiativ för att ytterligare förbättra verksamheten.

Gösta har beskrivits som en hedersman, omtyckt av anställda och medarbetare. Med sin kloka framtoning och sin starka och insiktsfulla personlighet var han en aktad affärsman. 1986 avled han, 81 år gammal. Eftervärlden minns honom som en av de stora inom svensk handel och varudistribution.

Författare: Lisa Qviberg

Styrelsesammanträde den 20 augusti 1949.

Styrelsesammanträde den 20 augusti 1949.

Gösta Åhlén (4 fr. v.) vid styrelsemöte.

Motiv ID: AHL000122
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1949
Plats: Stockholm, Ringvägen

Taklagsfest i det nya cityvaruhuset. Verkställande direktör Gösta Åhlén har lockats upp på scenen för att bli föremål för trollerier.

Taklagsfest i det nya cityvaruhuset. Verkställande direktör Gösta Åhlén har lockats upp på scenen för att bli föremål för trollerier.

Gösta Åhlén vid Åhléns Citys taklagsfest, 1963.

Motiv ID: AHL000159
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1963
Plats: Stockholm, Klarabergsgatan