Globalisering

Gränshandeln lyfter turismexporten

Gränshandeln lyfter turismexporten

Inflödena till detaljhandeln inom gränskommunerna mot Norge sjönk under 2004 med 82 miljoner kronor till 5.042 mkr efter att ha ökat mycket kraftigt ... Läs mer

Största turistsegmentet fortsätter att växa

Största turistsegmentet fortsätter att växa

– Turistshoppingen ökade med 7 % under 2004 En preliminär sammanställning av shoppingflödena mellan kommunerna under 2004 visar på en kraftig ökning.... Läs mer

Från handelsbod till storföretag – uppkomsten av storskalighet inom svensk handel

Från handelsbod till storföretag – uppkomsten av storskalighet inom svensk handel

Är stort alltid bättre? Nej, men stora företag och stora butiker är bra för företag och kunder. Läs mer