Konkurrerande försäljningskanaler

Varor kan säljas på traditionellt sätt via butiker, men också via andra försäljningskanaler. Tre exempel på detta är fabriksförsäljning, distansförsäljning (postorder/e-handel) och direkthandel. Dessa tre sätt att sälja varor utgör en relativt liten andel av detaljhandeln men omsätter trots detta relativt stora belopp. En del tyder också på att dessa försäljningskanaler kan komma att ta marknadsandelar från traditionell handel. Detta gäller inte minst e-handeln.

Fabriksförsäljning och factory outlets

Även om handeln i de flesta fall fyller en kostnadsbesparande funktion och också bidrar till att framgångsrikt kommersialisera produkter finns det fall när det kan gå att hoppa över ett eller flera led. Ett exempel är så kallad fabriksförsäljning, vilket innebär att det producerande företaget eller en grossist säljer direkt ifrån sitt lager. Exempel på detta är Tigers försäljning av kostymer i Vingåker, Orrefors glasförsäljning i Glasriket i Småland och Höganäs försäljning av keramikprodukter i Höganäs. Fabriksförsäljning sker ofta i begränsad skala i och med att producenten inte vill konkurrera med de detaljister som säljer produkterna. Ofta kan det också vara sekunda varor eller äldre kollektioner som säljs på detta sätt. Anledning till att företagen vill sälja ut restpartier är att många handelsföretags vinster återfinns i de lager som blir kvar när en säsong är över. Genom att bli av med restlagret kan vinsten realiseras.

En form av fabriksförsäljning är så kallade factory outlets, vilka kan beskrivas som externa köpcentrum med ett stort utbud av utgående varumodeller. Dessa är relativt vanliga i USA och också relativt framgångsrika. I Sverige har denna företeelse dock inte varit lika lyckosam. Satsningar i Södertälje (Festival Park) och i Kungsbacka utanför Göteborg (Freeport) har varit mindre lyckosamma. En av få lyckade satsningar är Barkarby Factory outlet.

E-handel

Den elektroniska handeln över internet, det vill säga e-handeln, kan vara ett annat sätt att hoppa över ett eller flera led i den traditionella distributionskanalen. Exempel på företag som med hjälp av internet framgångsrikt har kunnat skära bort delar av distributionsledet är Dell Computer, CDON.COM, Amazon och postorderföretagen. Dell Computer är ett företag som säljer datorer och det kan i sin roll som både producent och grossist hoppa över detaljistledet och sälja direkt till slutkund över internet. Amazon och CDON.COM säljer bland annat skivor över internet. Postorderföretagen har långvariga erfarenheter av distansförsäljning och har lyckats få många av sina katalogkunder att också börja handla över internet. Försäljningskanalen internet bidrar till att företagens marknader i mycket liten utsträckning begränsas av geografiska hinder, något som bidrar till mycket stora försäljningsvolymer.

Direkthandel

Ett annat exempel på handel, där varan från producent till konsument, inte tar den traditionella vägen, är direkthandel. Direkthandeln har, som mycket annat, sitt ursprung i USA. Avon Cosmetics och Singer (symaskiner) var föregångare och började sina verksamheter redan i slutet av 1800-talet. I Sverige började LUX sälja dammsugare via direkthandel år 1912. För tillverkaren innebär direkthandel ett alternativ till traditionell försäljning i butik vad gäller marknadsföring och distribution av företagens produkter. Kortfattat kan direkthandel beskrivas som försäljning som sker på annan plats än i butik, exempelvis genom personlig försäljning i kundens hem. Idag finns det en mängd direkthandelsföretag världen över som har olika typer av organisationsformer med antingen anställda säljare eller ett nätverk av distributörer. Ett bland flera svenska direkthandelsföretag som på senare år lyckats bra är Oriflame. Direkthandeln har en snabb tillväxt i Östeuropa. I Sverige går det lite trögare och en viktig orsak tros vara att behovet av extrainkomster är mindre i Sverige eftersom många har arbete och de som inte har det, tack vare olika bidrag, ändå har en relativt bra levnadsstandard.

Författare: Fredrik Bergström

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler