Stockholm

Stockholm omnämns första gången 1252. Redan ett par decennier senare är detta Sveriges största stad – en position som staden bibehållit sedan dess. (Det skulle dock dröja till 1300-talet innan Stockholm passerade Visby, som dock hade en lösare anknytning till Sverige.)

Anledningen till Stockholms snabba expansion var landhöjningen, som gjorde att Norrström blev enda återstående passage in i Mälaren, och järnbrukets expansion i Bergslagen. Tyska Hansan dominerade det ekonomiska livet och deras viktigaste typ av skepp, koggen, kunde inte ta sig in i Mälaren. Därför skapades en omlastnings- och handelsplats i Stockholm.

Staden var fram till 1800-talet Sveriges mest betydande export- och importhamn. Det svenska riket var ju fram till dess en Östersjönation.

Stockholm har alltid varit säte för många av landets mest betydande handelsföretag, t.ex. holländaren Jacob Mommas (adlad Reenstierna) handelshus på 1600-talet och handelshuset Grill på 1700-talet. Under 1800-talet grundades bl.a. Beckers färgaffär, järngrossisten Söderberg & Haak samt Axel Johnson & Co. Under 1900-talet etablerades bl.a. varuhusen NK och Tempo, Ur & Penn, Gul&Blå och Akademibokhandeln här.

Författare: Anders Johnson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler