1900-talet – Handelsexpansionens tid

Under 1900-talet tiofaldigades den svenska levnadsstandarden. Denna utveckling hade inte varit möjlig om inte handeln hela tiden hade utvecklat nya och mer effektiva sätt att distribuera varor.

Omkring år 1900 startades varuhus i de största städerna och på 1930-talet började varuhuskedjor (EPA och Tempo) etableras runt om i landet. Varuhusens guldålder inträffade på 60-talet.

Under mellankrigstiden inleddes den blockbildning inom dagligvaruhandeln som har dominerat ända in i vår tid (Axfood, Coop och ICA). 1947 startades den första snabbköpsbutiken. 1962 öppnade den första stormarknaden och efter att fria affärstider införts 1972 började ett stort antal servicebutiker etableras.

På 40-talet grundades två företag som blev stora internationella framgångar: IKEA och Hennes & Mauritz. Rader av fackhandelsföretag startades under 1900-talet och på 1960-talet inleddes på allvar etablerandet av fackhandelskedjor (t.ex. Duka och Järnia).

Utrikeshandeln har växt mycket snabbt under 1900-talet, framförallt efter andra världskriget då frihandelssträvandena var starka i industrivärlden. Sverige har varit starkt frihandelsorienterat även om det dröjde till 1995 innan vi gick med i EU. Verkstads- och skogsprodukter har varit viktiga exportvaror.

Författare: Anders Johnson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler