Ekonomisk historia

Konsumtionen, detaljhandeln och utrikeshandeln

Konsumtionen, detaljhandeln och utrikeshandeln

Konsumtionssektorn är en viktig del av den svenska ekonomin. Under 1990-talet svarade sektorn för omkring 50 procent av Sveriges BNP. Konsumtionens ... Läs mer

Detaljhandeln och ekonomins organisering

Detaljhandeln och ekonomins organisering

Detaljhandeln har varit både ett resultat av och en drivande faktor för den ekonomiska utvecklingen i största allmänhet. Stärkt köpkraft, befolkningstillvä ... Läs mer

Detaljhandelsgenombrottet på 1930-talet

Detaljhandelsgenombrottet på 1930-talet

Detaljhandel är det sista ledet i en organiserad distributionskedja som börjar med producenter och slutar vid konsumenter. Läs mer