Sven O Perssons föddes i Östersund år 1900 där hans far drev hästhandel och åkeri. Redan som tonåring blev Sven en skicklig hästhandlare. Han ägnade sig också åt skogsaffärer. I början av 30-talet insåg Sven O Persson att hästarna skulle komma att ersättas av bilen.

I Östersund fanns sedan 1931 en agentur för det nya svenska bilmärket Volvo. Men i dessa kristider gick försäljningen uselt. Därför accepterade innehavaren med tacksamhet erbjudandet 1932 från Sven O Persson och hans bror Gustaf att överta agenturen. Verksamheten blev mycket framgångsrik och Perssons firma, Bilbolaget Östersund, blev den ledande bilhandlaren i stora delar av mellersta och södra Norrland och så småningom även i Norge.

Under andra världskriget, då bristen på bränsle blev ett nationellt problem, drev Sven O Persson en omfattande vedhandel på uppdrag av Statens bränslekommission. Efter kriget kom han att engagera sig för industrialiseringen av Jämtland och kringliggande landskap. AB Persson Invest blev ett av de största företagen med genuint norrländsk förankring.

Författare: Anders Johnson