Anna Margaretha (Greta) Lythberg var dotter till en mäktig köpman i Visby. Efter en god utbildning började hon arbeta i faderns firma, bl.a. med handelskorrespondens och bokföring. 18 år gammal gifte hon sig 1744 med Jürgen Donner, som kom från en ansedd handelssläkt i Lübeck.

1746 etablerade sig Jürgen Donner som handelsman i Visby. Hustrun tog hand om firmans räkenskaper. Men fem år senare avled maken och den 25-åriga Margaretha fick nu själv ta hand om rörelsen. Det gjorde hon med stor framgång och verksamheten expanderade.

Vid sidan av den lokala handelsboden ägnade sig Margaretha Donner år export av främst spannmål, tjära och trävaror. Det Donnerska handelshuset hade byggt egna fartyg och Margaretha Donner expanderade den verksamheten. Hennes rederi tillhörde de största i Sverige. Hon engagerades sig även i annan industri, t.ex. tobaksfabrik, kalkstensbrott och såpsjuderier.

Hon var känd som en rättvis men sträng arbetsgivare. Hon tog ansvar för de efterlevande, om ett av hennes fartyg förliste, liksom för sjuka och åldringar som varit i firmans tjänst.

Författare: Anders Johnson