John Hall föddes 1735, samma år som hans far, den brittiske invandraren Benjamin Hall, fick burskap som handlare i Göteborg. Som 20-åring fick John Hall själv burskap och han kom att bli en av Göteborgs främsta grosshandlare.

John Halls framgångar byggde bl.a. på att hans affärer hade en stark koncentration på exporten av järn och bräder, framförallt till den brittiska marknaden. Här kom han att helt dominera exporten från Göteborg. För att trygga varuleveranserna, förvärvade Hall även flera sågar och järnbruk.

Halls handelshus sysslade också med export av sill och anlade ett par sillsalterier. Det importerade dels salt, som var nödvändigt för sillhanteringen, dels typiska brittiska returvaror som kol, bly, glas och kolonialvaror.

John Hall blev en mycket förmögen man. 1784-96 lät han uppföra det magnifika Gunnebo slott utanför Göteborg. För sonen, John Hall d.y., gick det sämre. Han övertog vid faderns död 1802 ansvaret för firman, trots att han saknade både utbildning och egentligt intresse för uppgiften. Fem år senare gjorde han konkurs och 1830 slutade han sina dagar utfattig i en koja i Stockholms utkanter.

Författare: Anders Johnson

John Hall den äldre (1735-1802), målad postumt av Fredric von Breda. Originalet förvaras på Gunnebo slott. Public domain.

John Hall den yngre (1771-1830), porträttmålning av Lorentz Svensson Sparrgren. Originalet förvaras på Nationalmuseum. Public domain.