1649 fick Jacob Momma burskap som grosshandlare i Stockholm, två år efter att han invandrat från Holland. Flera andra i familjen Momma kom till Sverige under 1600-talet och verkade här som affärsmän.

Jacob Mommas firma växte snabbt och blev kanske den största i Sverige. Han hade köpmän i en rad städer runt om i Europa, bl.a. Amsterdam, London, Hamburg, Riga, Danzig, Rouen, Bordeaux och Lissabon, som lokalt organiserade den av honom dirigerade varuförmedlingen. Mommas handelshus exporterade främst järn, koppar, mässing, spannmål, trävaror, tjära, skinn och läder. Importen bestod av salt, vin, kramvaror, kryddor och tyger.

Momma var även engagerad i flera industriföretag, bl.a. mässingsbruk, klädesfabrik, ullspinneri, tjärbränneri, sågverk och smedjor. Genom skeppsbyggeri och rederiverksamhet kunde han föra varorna på fartyg som han själv byggde och ägde.

Under en tid drev han affärer i kompanjonskap med brodern Abraham Momma. Mest remarkabla var deras insatser för gruvhanteringen i Norrbotten. På deras initiativ inleddes järnbrytning i Kengis och kopparbrytning i Svappavaara. På resorna i norr mötte de ”det berömmelige tam- såväl som vilddjuret renen” och vid adlandet antog de namnet Reenstierna.

Författare: Anders Johnson