Hakon Swenson föddes år 1883 och växte upp i Irsta, där hans far var kyrkoherde. Fadern hade en stor vänkrets och prästgården var alltid fylld av liv och rörelse – och under en tid drevs här även en cigarrfabrik av Hakon och hans bröder.

Efter folkskola i Västerås tog Hakon som 15-åring arbete hos handlaren Erik Andersson i samma stad. Den unge springpojken blev mycket uppskattad och när Andersson två år senare köpte grossistfirman Manne Tössbergs Eftr. var det självklart att Hakon Swenson skulle följa med honom dit. Swenson avancerade snabbt och blev vid 25 års ålder kontorschef och firmans drivande kraft.

De enskilda småhandlarna, som köpte firmans varor, befann sig under denna tid i kris. Mycket p.g.a. den nya konkurrensen från konsumentkooperationen. En idé mognade därför hos Swenson att alla handlare borde slå sig ihop och göra inköp gemensamt, för att få samma rabatter som Konsum. Han försökte först få sin chef att styra in på denna väg, men efter att flera gånger fått nej beslöt Swenson år 1917 att starta eget.

Företaget fick namnet AB Hakon Swenson, men kom allmänt att kallas för Hakonbolaget. Ett flertal handlare gick in som aktieägare och till sin hjälp hade Swenson några av sina f.d. kollegor.

Med idogt arbete, stor kreativitet och en mycket god förmåga att suga upp idéer och knyta goda medarbetare till sig, kom Hakon Swenson under sin levnad att bygga upp ett av Sveriges största handelsföretag, ICA. (Ett namn som ursprungligen betecknade samarbetet mellan Hakonbolaget och tre andra inköpscentraler som Swenson hade initierat.) Swenson var en karismatisk person som var mycket omtyckt av personal och handlare.

Författare: Edward Blom

Hakonbolaget firar 25-årsjubileum, tal av Hakon, Västerås, 1943.

Hakonbolaget firar 25-årsjubileum, tal av Hakon, Västerås, 1943.

Hakonbolaget fyller 25 år, Hakon Swenson i talarstolen på biografen Grand, Västerås.

Motiv ID: ICA002029
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1943
Plats: Västerås

Hakon Swenson med fru Maja, Villa Maria Västerås 1954.

Hakon Swenson med fru Maja, Villa Maria Västerås 1954.

Direktör Hakon Swenson med fru Maja i deras hem.

Motiv ID: ICA002669
Fotograf Stig Johansson
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1954
Plats: Västerås

Hakonbolaget firar 25-årsjubileum, gruppbild, Västerås, 1943.

Hakonbolaget firar 25-årsjubileum, gruppbild, Västerås, 1943.

Medaljregn vid Hakonbolagets 25-årsjubileum. Swenson nr 3 fr. v.

Motiv ID: ICA002001
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1943
Plats: Västerås

Västerås, 1940, vd Hakon Swenson med reklammedarbetare.

Västerås, 1940, vd Hakon Swenson med reklammedarbetare.

Swenson omgiven av reklamavdelningens Erik Nygren och Sten Nyström.

Motiv ID: ICA002338
Arkiv: ICA Hakon AB
Tid: 1940
Plats: Västerås, Hamngatan 16