Emil Clemedtson inledde sin karriär som officer. När han år 1918 var 30 år fyllda tog han avsked från det militära för att bli direktör på en fabrik i Göteborg. Tio officersår hade dock satt sina spår: Förutom att han titulerades kapten hade han tränat upp sina chefsegenskaper och tillägnat sig den traditionella officersstilen. Mest utmärkande var kanske hans retoriska förmåga. Han använde sig av såväl ironi som latinska sentenser och var känd för sina halsbrytande formuleringar.

1928 tog Clemedtson över vd-posten på det anrika göteborgska grossistföretaget Ekström & Lefflers. Arbetet fick han via kontakter: Han var gift med företagsägaren Edward Lefflers dotter Lisa. Clemedtson blev en framgångsrik vd och hamnade snart i styrelserna för diverse viktiga branschorganisationer, sammanhang där han trivdes väl.

1930-talet var en svår tid såväl för handlare som grossister. 1938 beslöt därför Ekström & Lefflers styrelse att man skulle ombilda företaget till en handlarägd inköpscentral och byta namn till Eol. Clemedtson fick motta ytterst hård kritik från andra grossistföretag, särskilt som han var ordförande för Sveriges Grossistförbund. Pressen ledde till ”nervösa besvär”, eller utbrändhet med dagens språkbruk, och han fick vara sjukskriven en stor del av året. Ombildningsprocessen sköttes därför istället skickligt av Bengt Lundegaard.

Clemedtson återkom emellertid med nya friska tag och var bl.a. delaktig, när de fyra svenska inköpscentralerna skapade samarbetsbolaget Inköpscentralernas AB, ICA. Fram till år 1952 var han Eols självklara kapten, då han avled 64 år gammal av hjärtfel.

Författare: Edward Blom

Stämma, Eol eller ICA, Clemedtson och Kollberg i samtal, 1947-51 ca.

Stämma, Eol eller ICA, Clemedtson och Kollberg i samtal, 1947-51 ca.

Kapten Emil Clemedtson, vd Eolbolaget, i samspråk med direktör Gustaf Kollberg, vd Inköpscentralernas AB ICA. Förmodligen i samband med stämma.

Motiv ID: ICA000372
Arkiv: ICA Eol AB
Tid: 1947-1951
Plats:

Emil Clemedtson, 1949, vd Eolbolaget, läser ICA-tidningen.

Emil Clemedtson, 1949, vd Eolbolaget, läser ICA-tidningen.

Eolbolagets vd Emil Clemedtson läser ICA-tidningen nr 10/1949. På tidningens baksida reklam för ”Bullens blodbröd”.

Motiv ID: ICA003187
Arkiv: ICA Förlaget AB
Tid: 1949
Plats:

ICA-stämman, 1943, Emil Clemedtson, vd Eolbolaget.

ICA-stämman, 1943, Emil Clemedtson, vd Eolbolaget.

ICA-kongressen (stämman). Till höger Emil Clemedtson, vd i Eolbolaget.

Motiv ID: ICA003384
Arkiv: ICA Förlaget AB
Tid: 1943
Plats: