Axel Johnson växte upp i Jönköping under enkla förhållanden och flyttade till Stockholm där han fick anställning som bokhållare i en sidenkramhandel. Vid sidan av ägnade han sig åt studier, bl.a. lärde han sig tysk och engelsk affärskorrespondens. Dessutom gjorde han kommissions- och aktieaffärer. Detta gav kapital till den agentur- och kommissionsrörelse som han startade 1873 (från 1875 under namnet A Johnson & Co.).

Den industriella expansionen och de nya metoderna för järnframställning skapade ett allt större behov av kol och koks. Axel Johnson blev pionjär som kolimportör i stor skala. Han importerade också andra insatsvaror för järn- och metallindustrin. Som last på utgående fartyg tog han med produkter från de svenska järnbruken. Han kom senare att bli ägare till Avesta Jernverk.

Axel Johnson strävade efter att hålla lagren på en så låg nivå som möjligt, vilket fordrade en effektiv transportapparat. 1885 köpte han det första fartyget och fem år senare bildade han rederiet Nordstjernan som kom att bli nydanande inom svensk sjöfart.

Axel Johnson Gruppen är i dag ett familjeföretag i femte generationen inriktat på handel.

Författare: Anders Johnson

Detta är en uppdaterad version av originalartikeln.

Reklamannons för Johnsonlinjen, Rederi AB Nordstjernan i Stockholm.

Reklamannons för Johnsonlinjen, Rederi AB Nordstjernan i Stockholm.
Motiv ID: AHL001052
Arkiv: Åhléns AB
Tid: 1965
Plats: