Albin Johansson började sin yrkesbana som springpojke på MEA (Militärekiperingsaktiebolaget), 14 år gammal år 1900. Tre år senare började han sin långa karriär inom konsumentkooperationen då han blev biträde i Tanto handelsförening. Johansson skulle successivt avancera inom kooperationen för att 1924-57 vara VD och styrelseordförande i Kooperativa förbundet (KF) och dess dotterbolag.

Under Albin Johanssons tid genomgick KF en mycket stor expansion. Förbundet fick allt fler medlemmar och KF blev Sveriges största företag. Johansson var vägröjare t.ex. för att en konsumförening skulle kunna driva flera butiker och att butikerna inte skulle sälja på kredit till kunderna. Han var också pådrivande för införandet av självbetjäningsbutiker (snabbköp).

Albin Johansson var en övertygad frihandelsvän. Han var också en stark motståndare till alla de monopol och karteller som hade brett ut sig i det svenska näringslivet. För att öka konkurrensen tog han initiativ till flera KF-ägda fabriker för tillverkning av t.ex. margarin, mjöl, gummi, glödlampor och kassaapparater. Detta ledde till att karteller sprängdes, priserna sjönk och produktionen ökade.

Författare: Anders Johnson

Albin Johansson

Albin Johansson

Albin Johansson några år innan han tillträdde som vd.

Motiv ID: KF000001
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 1920
Plats: