Profiler

Entreprenörer berättar

Nutida entreprenörer berätter i text och film om hur de startat sina företag, om framgångar och motgångar och ger sina bästa entreprenörstips.
Välkommen!

Ekonomer och politiker

Under detta tema ger vi en kort presentation av några av de viktigaste ”handelstänkarna” i Sverige och utomlands.
Välkommen!

Köpmän och entreprenörer

Handel är inte bara något som sker av sig själv, utan bakom varje transaktion och varje rörelse står naturligtvis människor.
Välkommen!