Handel skapar välstånd

Handeln har betytt mycket för utvecklingen från fattigdom till välstånd. Handeln ökar välståndet på följande sätt:

» Handeln gör det möjligt för konsumenter att köpa varor även där de inte kan framställas lokalt. På motsvarande sätt blir det möjligt för företag att tillverka varor som bygger på råvaror eller insatsvaror som inte kan framställas lokalt.

» Handeln gör det möjligt att utnyttja arbetsfördelning, specialisering och stordrift. Därigenom kan fler typer av varor och tjänster framställas och produktionskostnaderna blir lägre.

» Där handelsvägar löper samman, uppstår konkurrens. Därigenom blir priserna lägre och företagen får starkare motiv att ständigt utveckla bättre och billigare produkter.

» Handeln skapar marknadsplatser (torgstånd, butiker, börser, kataloger, hemsidor etc.) där kunderna kan överblicka utbudet och införskaffa produkterna.

Detta innebär inte att fri handel automatiskt löser alla ekonomiska problem för människor eller att politiska regleringar skulle vara överflödiga. Däremot kan man säga att en fri handel inom och mellan länder är en säkrare väg att skapa bra arbetstillfällen, effektiva företag och högt välstånd än att lita till handelshinder.

Författare: Anders Johnson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler