Genom handeln sprids kunskap och idéer snabbare, vilket stimulerar den ekonomiska utvecklingen. Men de kunskaper och idéer som sprids längs handelsvägarna handlar inte bara om ekonomi.

Genom internationell handel kommer människor i kontakt med andra kulturer, vilket främjar öppenhet och nyfikenhet. Det är därför inte så underligt att samhällen med stor internationell handel ofta har varit nydanande inom vetenskap och kultur. Det gäller t.ex. för Athen på 400-talet f.Kr., Florens på 1400-talet och Amsterdam på 1600-talet. Handeln bidrar dels till en materiell rikedom som kan finansiera vetenskap och kultur, dels till ett öppet samhällsklimat som stimulerar kreativt tänkande.

De värderingar och ideal som vi förknippar med ett civiliserat samhälle – demokrati, humanitet, tolerans och fredligt umgänge mellan människor – är till stor del frukter av internationell handel. Handel bygger på frivilliga överenskommelser och förtroendefullt samarbete. I samhällen med omfattande handel stimuleras egenskaper som ansvar och hederlighet. Medan krig bygger på att erövra byte, bygger internationell handel på att åstadkomma utbyte.

Författare: Anders Johnson

Skyltfönster, reklam för folkgasmasken Fatra C.

Skyltfönster, reklam för folkgasmasken Fatra C.

Om det ändå blir krig kan handeln hjälpa till med skyddsutrustning …

Motiv ID: MEA000043
Arkiv: MEA Militär Ekiperings AB
Tid: 1940-1945
Plats: Stockholm, Hamngatan