Näringslivets organisationer

Det har länge funnits ett mycket stort antal organisationer för handlare och handelsföretag – nationella, regionala, lokala; för en eller flera branscher. Före skråväsendets avskaffande 1846 fanns obligatoriska sammanslutningar för köpmän som motsvarade hantverkarnas skrån. De kallades ofta societeter, t.ex. Grosshandlarsocieteten i Göteborg. En av de första frivilliga köpmannaföreningarna var Göteborgs köpmannaförening, bildad 1857. Året efter tillkom Stockholms köpmannaförening.

En nationell organisation för parti- och detaljhandeln bildades 1883, Sveriges Allmänna Handelsförening. 1908 grundades Sveriges Minuthandlares Riksförbund. De slog ihop sig 1918 till Sveriges Köpmannaförbund, som blev en renodlad detaljhandelsorganisation. 1922 bildades Grossistförbundet. Dessa organisationer var branschorganisationer som bl.a. tillvaratog företagens näringspolitiska intressen.

Parallellt med branschorganisationerna fanns även arbetsgivarorganisationer. 1930 bildades Järnhandlareorganisationens Garantiförening som 1936 utvidgades till Köpmännens Garantiförening. 1941 bytte organisationen namn till Handelns Arbetsgivarorganisation (HAO). De kooperativa företagen bildade 1943 Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO), som i dag omfattar ca. 200 företag med 30 000 anställda inom handeln (därutöver finns många medlemmar utanför handeln).

1997 slogs Köpmannaförbundet, Grossistförbundet och HAO samman till Svensk Handel. Organisationen hade 2011 cirka 13 000 medlemsföretag där 300 000 personer var verksamma.

Författare: Anders Johnson

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler