ICAs logotyphistoria

ICA bestod ursprungligen av fyra inköpscentraler. (Mer om detta kan Du läsa under rubriken ICA år för år.) De två äldsta inköpscentralerna SV och Hakonsbolaget införde tidigt logotyper. SV hade en gammeldags sköld från 1920-talet samt en parallell logotyp med en kedja runt namnet. Hakonbolaget ett modernistiskt blå-vit-rött Hakonsmärke som tillkom vid mitten av 1930-talet.

Butikerna hade alltid en stor skylt med sitt eget namn, t.ex. ”Perssons specerier” och dessutom en SV- eller Hakonsskylt som visade att butiken var ansluten till den inköpscentralen. Skylten var ett kvalitetsmärke som återtogs ifall butiken missköttes.

På 1940-talet grundades två nya inköpscentraler, Eol och Nordsvenska. De antog logotyper i samma stil som SV:s. Samtidigt skapades ett märke med alla fyra bolagens namn som användes vid gemensamma affärer, som t.ex. utgivandet av ICA-tidningen.

ICA, som från början var ett samarbete mellan inköpscentralerna, fick 1945 sin första egna logotyp. Tre av inköpscentralerna upphörde då att använda sina egna logotyper externt och nyttjade istället ICA-logotypen. Hakonsbolaget som var störst behöll dock Hakonsmärket.

Vid ICA-kongressen 1962 beslöts att de fyra inköpscentralerna skulle knytas närmare varandra och att ICA skulle bli det samlande namnet för hela konsortiet. Man uppdrog då åt designern Rune Monö att ta fram en ny ICA-logotyp. Resultatet blev det än idag existerande ICA-märket. Märket sattes upp i form av stora ljusskyltar vid alla anslutna butiker och blev snabbt mycket populärt.

Några justeringar av ICA-märkets form har inte skett sedan dess, men färgen har ändrats en aning och i många sammanhang är det kompletterat med ytterligare text.
Vid sidan om logotyperna har även mönstret på ICA-kassen och reklamfiguren ICAnder historiskt fungerat som igenkänningsmärken.

Edward Blom

Författare: Edward Blom

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler