”Sin pappas son, det ser man strax, / den unge Ragnar Sachs”

När NK:s personaltidning Kompanirullan frågade några anställda vad de mindes bäst från NK, svarade en Ragnar Sachs och när han kom till bolaget. Uppenbarligen hade Ragnar den värdefulla ledarens förmåga att sprida sin arbetsglädje bland personalen.

Ragnar Sachs föddes 1902, samma år som NK bildades. Efter examen vid Handelshögskolan i Stockholm, reservofficersutbildning vid Svea artilleriregemente och studieresa till Amerika, bl.a. till filialen i Buenos Aires, var han redo för NK.

Kompanirullan var inte sen att ta fasta på Sachs officersbakgrund. När bolagsstämman utsåg honom till NK-direktör 1928 diktade signaturen Servus:

Här kommer med sitt “kompani”

en löjtnant ung med ruter i […]

Han lärt att sköta en kanon,

nu sköter han mest konfektion.

”Till makten har han dörr’n på glänt, / som pappas assistent.”

”Kompanichefen” avancerade raskt till vice vd året därpå. 1931 tog han avsked från armén för att lägga sitt krut på NK. När fadern lämnade vd-posten 1937 tog sonen över, till en början i förening med Gunnar Ernmark. Det dubbla ledarskapet kom väl till pass, när löjtnanten under beredskapsåren återupptog sin militära tjänstgöring.

Någon stel militärstyp var Ragnar Sachs inte, med däremot en stridbar ledare med gott humör. Som sin fader bejakade han nyheter och gillade att sätta planer i verket utan dröjsmål. Och han hade ett gott öga till nöjeslivet. När Riche gick på knäna efter kriget gjorde han gemensam sak med Marcus Wallenberg och Tor Bonnier och räddade restaurangen. Ragnar insåg värdet av en förstklassig representationskrog.

Ragnar stannade på vd-posten till 1958, då han blev vald till styrelseordförande. Likt sin fader kvarstod han som sådan till sin död, 1973. Han kunde se tillbaka på ett mycket framgångsrikt liv, först med hustrun Ingrid och sedan 1951 med skådespelerskan och producenten Karin Ekelund. Paret gästade Hylands hörna 1966. Tv-apparaten var en av de många ting Ragnar i egenskap av NK-ledare var med om att introducera på marknaden.

Författare: Martin Olsson

Ragnar Sachs, verkställande direktör för NK.

Ragnar Sachs, verkställande direktör för NK.

Ragnar Sachs vid sitt skrivbord, ca 1950.

Motiv ID: NK000432
Fotograf Erik Holmén
Arkiv: Nordiska Kompaniet
Tid: 1945-1955
Plats: Stockholm, Hamngatan

Verkställande direktör Ragnar Sachs tackar och belönar elev i NK-skolan.

Verkställande direktör Ragnar Sachs tackar och belönar elev i NK-skolan.

Verkställande direktör Ragnar Sachs tackar och belönar en elev i NK-skolan.

Motiv ID: NK000437
Arkiv: Nordiska Kompaniet
Tid: 1947-1955
Plats: Stockholm, Hamngatan

Samtal på klädavdelning. Till höger Ragnar Sachs, verkställande direktör för NK och son till grundaren Josef Sachs.

Samtal på klädavdelning. Till höger Ragnar Sachs, verkställande direktör för NK och son till grundaren Josef Sachs.

Samtal med personalen.

Motiv ID: NK000014
Fotograf Erik Holmén
Arkiv: Nordiska Kompaniet
Tid: 1945-1955
Plats: Stockholm, Hamngatan