Martin Olsson föddes i Djurgårdsstaden 1869 som den yngste av 12 syskon. Fadern var skräddare men hade innan dess varit polis och Västgötaknalle, alltså gårdfarihandlare bördig från Västergötland. Efter fem års skolgång blev Martin 1881 drängpojke hos sin 17 år äldre bror Anders Antoni. Brodern hade en kryddkramhandel på Stora Nygatan.

År 1891 blev Martin Olsson föreståndare för broderns filial vid Hötorget 11. Samtidigt fick han löfte om att överta butiken efter sju år om han kunde driva den med tillräcklig vinst. Det var ett bra affärsläge vid salutorget och saluhallen. Butiken hade ett ordentligt skyltfönster. Med hjälp av en springpojke lyckades Martin driva speceributiken framgångsrikt. Bland varorna fanns kryddor, kaffe, konserver och fram till 1918 även vin. Därefter inrättades ett statligt vin- och spritmonopol.

Den 3 januari 1897 övertog Martin Olsson butiken från sin bror, alltså ett år tidigare än vad som hade avtalats 1891. Jag har aldrig varit så glad i hela mitt liv som när jag fick sätta upp glasskylten ovanför butiken med texten MARTIN OLSSON, har Martin senare sagt. Glasskylten var svart och texten målad i guldfärg. På dörren stod ordet kaffehandel och på pelarna bredvid dörren stod ”Conserver” respektive ”Specerier”. I det meddelande som gick ut vid övertagandet skrev Martin Olsson att han som specialitet bad att få framhålla ”ett rikhaltigt lager af utvalda kaffesorter, såväl obrändt som dagligen nyrostadt”.

Martin Olsson var en skicklig men försiktig handelsman. Under första världskriget avstod han från varuspekulation vilket gjorde att han nog gick miste om en del vinstmöjligheter men samtidigt undgick han de stora förluster som många spekulanter drabbades av.

Efter kriget började den strikta uppdelningen mellan olika butikstyper luckras upp men Martin höll sig kvar inom det torra sortimentet. Ett motiv för detta var hans stora intresse för kaffe. Han började annonsera i tidningarna och kallade sin favoritblandning för Kalaskaffe. Martin Olsson avled vid 58 års ålder 1928.

Författare: Anders Johnson

Porträtt, företagsgrundaren Martin Olsson, i unga år.

Porträtt, företagsgrundaren Martin Olsson, i unga år.

Porträtt av en ung Martin Olsson.

Motiv ID: MOL000016
Arkiv: Martin Olsson HAB
Tid:
Plats:

Torrvarupåse från Martin Olssons butik.

Torrvarupåse från Martin Olssons butik.

Kaffet blev Martin Olssons specialitet.

Motiv ID: MOL000015b
Arkiv: Martin Olsson HAB
Tid: 1929-1931
Plats:

Gatusträcka med exteriör av butiken till höger, samt andra butiker, bl a John Walls järnaffär.

Gatusträcka med exteriör av butiken till höger, samt andra butiker, bl a John Walls järnaffär.

År 1891 blev Martin Olsson föreståndare för broderns filial vid Hötorget.

Motiv ID: MOL000023
Arkiv: Martin Olsson HAB
Tid: 1900-1925
Plats: Stockholm, Slöjdgatan / Hötorget 11